Etusivu » Teollisuus » Monimutkainen kokonaisuus yksissä käsissä
Sponsoroitu

Maveplan on valtakunnallinen yritys, jolla on monipuolinen kokemus hulevesien käsittelystä sekä laajemminkin vesistösuunnittelusta.

– Hulevesien määrään ja hallintaan vaikuttavat monet seikat kuten rakentamisen tiiveys, ilmastonmuutoksen myötä kasvava sadanta sekä olemassa olevien järjestelmien kapasiteetti, toteaa Maveplan Oy:n toimitusjohtaja Olli Utriainen.

On tärkeää, että suunnittelusta vastaava organisaatio näkee kokonaisuuden ja ymmärtää, miten asiat vaikuttavat toisiinsa.

– Hulevesien hallinta- ja käsittelysuunnitelmien lisäksi suunnittelemme muun muassa tulvavaarakartoituksia, vaelluskalojen liikkumisen ja lisääntymisen mahdollistavia rakenteita virtavesistöihin sekä kunnostussuunnitelmia vesistöjen valuma-alueille kuormituksen vähentämiseksi. Päämääränä on aina yhteensovittaa eri intressit ja valita kohteeseen sopivat käytännön ratkaisut hydrologisen mitoituksen toimiessa reunaehtona suunnittelulle, toteaa Utriainen.

Uusia ratkaisuja taajamien hulevesikysymyksiin

– Hulevesien käsittely on uudehko ilmiö, joka tulee esille yhä useammin taajamien suunnittelussa, toteaa tiimiesimiesTarmo Kämä Maveplan Oy:stä.

– Tähän asti keinoina on nykyisin käytetty pääosin erityyppisiä tilaa vaativia allastuksia, kosteikkoja ja imeytysratkaisuja, mutta myös uusia menetelmiä on kehitetty. Uusimpia ratkaisuja ovat esimerkiksi biohiilipohjaiset suodatuskaivorakenteet ja erityyppiset suodatuskentät. Menetelmistä saadaan hyötyä vesiensuojeluun pidättämällä ravinteita ja kiintoaineksia sekä tulvasuojeluun viivyttämällä hulevesiä.

 Uudemmat, pienemmän tilavarauksen vaatimat ratkaisut, soveltuvat paremmin jo rakennetuille alueille. Uusilla kaava-alueilla hulevesien käsittely otetaan usein huomioon jo kaavoitusvaiheessa, jolloin käsittelyyn varataan omat alueensa.

– Hulevesisuunnittelun yhteydessä voidaan myös mallintaa hulevedenkorkeuksia ja vaikutusta ympäristöön. Näin voidaan ennakoida tulvahaittoja ja suunnitella varautumista, toteaa Kämä.

Lisätiedot: maveplan.fi

Next article