energiatehokkuus
Energiatehokkuus
Kemian alan energiatehokkuus syntyy eri tekijöistä
Kemianteollisuudessa tähdätään energiatehokkuuden parantamiseen tuotantoprosesseja tehostamalla ja yhteistyön lisäämisellä. Tuloksena on kustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen.