Skip to main content
Etusivu » Liiketoiminta » Sähköisten tunnistuspalveluiden käyttöönotto helpottuu
Sähköiset palvelut

Sähköisten tunnistuspalveluiden käyttöönotto helpottuu

sahkoinen-tunnistautuminen
sahkoinen-tunnistautuminen
Kuva: Getty images

Tähän mennessä kansallista, vahvaa sähköistä tunnistuspalvelua käyttävän tahon on täytynyt hankkia jokainen tunnistuspalvelu erikseen.

Toukokuun alusta kaikki tunnistuspalvelut voi saada kootusti yhdeltä välittäjältä, mikä yksinkertaistaa niiden käyttöönottoa.

Kansallisen tunnistuslain uudet luottamusverkostosäädökset tulevat voimaan 1.5.2017, toteaa Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen lakimies Anne Lohtander.

Asiointipalvelujen kannattaa ottaa selvää uusista mahdollisuuksista suunnitellessaan palvelunsa kehittämistä.

– Kansallisen luottamusverkoston kautta sähköiset asiointipalvelut, esimerkiksi verkkokaupat ja valtionhallinnon asiointipalvelut, voivat saada keskitetysti käyttöönsä kaikki kansalliset, vahvat tunnistautumisjärjestelmät parhaimmillaan vain yhden toimijan kautta.

Hän mainitsee, että muutoksen myötä tunnistuspalvelujen välittäjille avautuu myös mahdollisuuksia monipuolistaa palveluitaan.

– Asiointipalvelujen kannattaa ottaa selvää uusista mahdollisuuksista suunnitellessaan palvelunsa kehittämistä.

Luottamusverkoston lisäksi tunnistuslakiin on tehty viime heinäkuussa muutoksia, joilla sähköisen tunnistamisen vaatimukset on sovitettu yhteen EU:n eiDAS-asetuksen kanssa. Se tarjoaa kotimaisille tunnistuspalveluille mahdollisuuden ilmoittaa palvelunsa EU:lle niin, että niillä voisi aikanaan tunnistautua muiden EU-maiden julkishallinnon palveluissa.

– Suomalaisilta tunnistuspalveluilta muutos ei vaadi paljoakaan, sillä kansallinen sääntelymme ja sitoutumisemme tässä asiassa ovat jo varsin korkealla tasolla, toteaa Lohtander.

Välityspalvelujen kautta vain yhdellä sopimuksella

Muutoksen tuoma helpotus voi olla merkittävä, sillä pelkästään valtionhallinnon asiointipalveluilla on yli 1000 sopimusta tunnistuspalvelun tarjoajien kanssa.

– Toukokuussa voimaantuleva laki perustuu luottamusverkostoon, jossa asiointipalvelu voi käyttää tunnistuspalveluita välityspalvelujen kautta. Nämä välityspalvelut eivät kuitenkaan välttämättä vielä heti toukokuussa välitä kaikkia tunnistusvälineitä, vaikka se on tavoitteenamme, toteaa Lohtander.

Lohtanderin mainitsemat tunnistuspalveluihin liittyvät muut palvelut voivat olla erilaisia muita sähköisen asiointipalvelun osasia tai välityspalveluihin saatavia monipuolisia tunnistustietoja muista lähteistä, esimerkiksi osoitetietoja.

– Näin luodaan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, jossa tunnistuspalveluja välitetään ja sen lisäksi monipuolistetaan, hän toteaa.

Koottu tarjonta virtaviivaistaa prosesseja

– Tulevat muutokset helpottavat niin kuluttajan kuin asiointipalvelujen toimintaa, toteaa Lohtander.

– Kun tunnistamispalveluja voidaan hankkia kootusti, se luonnollisesti yksinkertaistaa asiointipalvelujen omia prosesseja, lisää turvallisen vahvan sähköisen tunnistamisen käyttöä asiakaspalvelussa ja tätä kautta monipuolistaa myös kuluttajan valinnanmahdollisuuksia vahvassa sähköisessä tunnistautumisessa.

Muutostyö sekä luottamusverkoston teknisten käytäntöjen ja sopimuskäytäntöjen valmistelu on Lohtanderin mukaan edellyttänyt hyvin tiivistä kanssakäymistä hallinnon ja tunnistuspalveluiden kesken. Projekti käynnistyi jo vuonna 2015, ja viime vuonna se siirtyi Viestintäviraston vastuulle. Yksistään vuoden 2016 kuluessa asian tiimoilta pidettiin kolmisenkymmentä kokousta.

Next article