kunnossapito-henkilostopula
Kunnossapito
Kunnossapitoalalla pula henkilöstöstä
Osaavan henkilöstön saatavuus on kriittinen tekijä kasvulle ja Suomen kilpailukyvylle. Suomessa on kova pula osaavasta henkilöstöstä kunnossapitoalalla.
toimitusketjun-tehokkuus
Tehokas toimitusketju
Toimitusketjun tehot kaakkoon – kriisitilanne voi olla myös mahdollisuus
Hidas palautuminen, stagnaatio vai digivihreä kasvu? PK-yritysten pitäisi viimeistään nyt pysyä kansainvälisessä kilpailussa ja uskaltaa lähteä kehitykseen mukaan.
kunnossapidon-murros
Kunnossapito
VTT:n tutkijat: Tässä tilassa kunnossapidon murros nyt on
Teknologian kehittyminen lisää kunnossapidon ennakoitavuutta ja mahdollistaa laitteistolle pidempiä elinkaaria. Samalla kunnossapitopalveluiden ulkoistamisen yleistyminen sekä suurten ikäluokkien eläköityminen asettavat toiminnalle uudenlaisia haasteita.