Etusivu » Teollisuus » Koronapandemia korostanut toimivan vesihuollon tärkeyttä
Vesihuolto

Koronapandemia korostanut toimivan vesihuollon tärkeyttä

koronapandemia-vesihuolto
koronapandemia-vesihuolto
Luotettavien ja korkealaatuisten vesihuoltopalvelujen merkitys on korostunut viime aikoina entisestään, kun suuri osa suomalaisista on pysytellyt pääosin kotona. Kuvat: Getty Images ja Hannu Bask, Atelier Universal.

Osmo Seppälä

toimitusjohtaja, Vesilaitosyhdistys

Suomessa on kuluvan vuoden aikana työstetty yhteisiä kriteerejä kestävälle ja laadukkaalle vesihuoltotoiminnalle. Vesiturvan merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään.

Suomen vesihuoltoa pidetään yleisesti maailman huippuluokkaan kuuluvana. Hanavettä voi juoda kaikkialla, ja toimintavarmuus on hyvä. Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälä kertoo maan vesihuoltojärjestelmien olevan suurelta osin 1960–80-luvuilta, mikä tarkoittaa lähivuosina kasvavaa saneeraustarvetta.

– Vesihuoltoverkostot muodostavat jopa 80 % vesihuollon infrastruktuurista, joten niillä on keskeinen rooli sekä vesihuoltopalvelujen toimivuudessa että kustannustekijänä. 

On tärkeää muodostaa selkeitä tavoitteita, mittareita ja kannustimia toiminnan tason parantamiseksi kaikilla vesihuoltolaitoksilla.

Kuluvan vuoden aikana kestävälle ja laadukkaalle vesihuoltotoiminnalle on Seppälän mukaan työstetty alan yhteisiä kriteerejä, joihin kuuluvat muun muassa kustannustehokkuus, turvallisuus sekä ympäristöystävällisyys. Vesihuoltolaitosten resurssit ja toiminnan taso vaihtelevat Suomessa kuitenkin suuresti.

– On tärkeää muodostaa selkeitä tavoitteita, mittareita ja kannustimia toiminnan tason parantamiseksi kaikilla vesihuoltolaitoksilla, mutta erityisesti pienillä ja niukoin resurssein toimivilla laitoksilla, Seppälä painottaa. 

Lue lisää: Jätevesien käsittely on tärkeä terveys- ja ympäristötekijä

”Monet yhteiskunnassa itsestään selvinä pidetyt asiat nousevat uuteen arvoon”

Suomessa on toistatuhatta vesihuoltolaitosta, joista suuremmat ovat pääosin kuntien omistamia. Kuntien talous on huonontunut jo ennen koronapandemiaa, eikä lähivuosien ennuste näytä Seppälän mielestä aiempaa valoisammalta.

– On jo merkkejä siitä, että kunnat saattavat pyrkiä eroon omistamistaan vesihuoltolaitoksista talouden kurjistuessa ja kunnan muiden tehtävien hoitamisen vaikeutuessa. 

Omistajuuskysymyksistä riippumatta vesihuoltoalalla on tarve kehittyä ja tehdä myös rakenteellisia uudistuksia.

– Nyt onkin käynnissä alan keskeisten sidosryhmien välinen kansallisen vesihuoltouudistuksen valmistelu. On kaikkien etu, että uudistuksen valmistelu johtaa laajapohjaiseen ja sitoutuneeseen toteutukseen alan toimijoiden hyvässä yhteistyössä.

Luotettavien ja korkealaatuisten vesihuoltopalvelujen merkitys on korostunut viime aikoina entisestään, kun suuri osa suomalaisista on pysytellyt pääosin kotosalla. Seppälä pohtii pandemian jälkeistä maailmantilaa, jossa moni asia on toisin.

– Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ennakoi, että koronapandemian jälkeen monet yhteiskunnassa itsestään selvinä pidetyt asiat nousevat uuteen arvoon. Jaan Pöystin näkemyksen, jonka mukaan erityisesti ympäristöterveyden, vesihuollon ja ruokaturvan merkitys tulevaisuudessa korostuu.

Next article