Skip to main content
Etusivu » Teollisuus » Teollisuus tarvitsee tulevaisuudessa robotteja
Robotisaatio

Teollisuus tarvitsee tulevaisuudessa robotteja

robotisaatio
robotisaatio
Kuva: Adobe Stock

Robotisaatiolla tarkoitetaan ilmiötä, jonka myötä robotit yleistyvät yhteiskunnassa. Seurauksena tästä ne tulevat vaikuttamaan yhä useampiin elämän osa-alueisiin.

Teollisuudelle robotiikka on erittäin tärkeä osa ja liki pakollinen yrityksen pärjäämiselle lähitulevaisuudessa. Robottien avulla tuotantolinjat saadaan toimimaan monipuolisemmin ja joustavammin. Tämän lisäksi robotit voivat tukea työtä tekevää ihmistä tuotannon eri tehtävissä, jolloin saadaan yhdistettyä robotin tarkkuus sekä ihmisen luovuus. Airo Island ry:n toiminnanjohtaja Nicholas Andersson muistuttaa, ettei tulevaisuuden robottien olemus vielä ole tiedossa.

Kun robotti näkee ja tuntee ympäristöään paremmin, pystyy se toimimaan siinä tarkemmin.

– Tulevaisuuden robottia ei vielä tunneta. Eri näkemykset robottien mahdollisuuksille vaihtelevat hyvin vähäisestä varsin mahtipontisiin mielikuviin.

Tärkeänä osana pidetään kuitenkin tekoälyn yleistymistä sekä sen robotiikalle tuomia mahdollisuuksia. Silloin robotit voidaan viedä myös sellaisille alueille, joilla ne eivät vielä tällä hetkellä kykene toimimaan. Robotti tarvitsee tekoälyä voidakseen toimia älykkäästi. Toisaalta tekoäly tarvitsee robottia voidakseen toimia fyysisessä maailmassa.

robotisaatio
Tällä hetkellä robottien toiminta edellyttää usein ihmisen apua. Todennäköisesti tulevaisuudessa ne kuitenkin pystyvät suorittamaan tehtäviä paljon itsenäisemmin. Kuva: Adobe Stock

”Robotit keskustelevat jo hissien kanssa”

Robotiikka samaan aikaan ratkaisee ja luo työvoimapulaa. Roboteilla voi lisätä tuotantoa, mikä taas luo organisaatiossa rekrytointipaineita. Työtehtävät muuttuvat ja automatisoitujen tehtävien tilalle todennäköisesti tarvitaan muita rooleja. Tämä tukee kasvavaa tuotantoa. Toistaiseksi robottien toiminta vielä usein edellyttää ihmisen apua. Jatkossa ne kuitenkin todennäköisesti voivat suorittaa moninaisia tehtäviä itsenäisesti.

– Nykyään robotit tarvitsevat teollisuudessa apua muuttuvissa tehtävissä. Esimerkiksi autoa asennettaessa robotin on vielä vaikeaa asentaa kojelautaa, sillä ratti voi olla oikealla tai vasemmalla puolella. Nämäkin asiat tosin voidaan robotisoida kehittyneempien sensoreiden myötä. Kun robotti näkee ja tuntee ympäristöään paremmin, pystyy se toimimaan siinä tarkemmin, Andersson sanoo.

Haasteina robotiikalla Anderssonin mukaan ovat osittain ihmisten asenteet ja toisaalta infrastruktuuri.

– Ihmiset tuntuvat osittain edelleen pelkäävän robottien yleistymistä, vaikka asennemuutosta onkin jo ollut havaittavissa.

Andersson painottaa, että robotit saattavat tarvita erityisiä toimenpiteitä myös ympäristöltään toimiakseen tehokkaasti.

– Yksi visio liikenteen robotisoitumisesta huonoissa keliolosuhteissa on autokaistojen reunaviivoihin lisättävä materiaali, jonka voi tunnistaa muulla kuin niin sanotulla näöllä. Mielenkiintoista on myös se, että sisätiloissa robotit jo joissain paikoissa keskustelevat hissien kanssa, jotta ne voivat liikkua kerrosten välillä.

Next article