pekka-aaltonen
Sähköiset palvelut
Sähköinen tilaaminen vähentää virheitä ja lisää tehokkuutta
Suurten kotimaisten logistiikkajärjestelmien kuljetustilaustiedoista jo 90 % saadaan sähköisesti.
pekka-sauri
Päästövähennykset
Vähähiilisyys on tulevaisuuden avainkysymys
Yritykset pyrkivät yhä enemmän minimoimaan hiilijalanjälkeään. Kyseessä ei ole pelkkä imagoetu – vaikka sen merkitys kasvaakin jatkuvasti – vaan myös kustannuskysymys.