pekka-aaltonen
Sähköiset palvelut
Sähköinen tilaaminen vähentää virheitä ja lisää tehokkuutta
Suurten kotimaisten logistiikkajärjestelmien kuljetustilaustiedoista jo 90 % saadaan sähköisesti.
sisalogistiikan-automatisointi
Sisälogistiikka
Automatisointi ei sisälogistiikassa korvaa ammattihenkilöstöä
Sisälogistiikka tehostuu automaation avulla. Ihmisen työpanos on kuitenkin tärkeä myös tulevaisuudessa, ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus tulee varmistaa.