Etusivu » Logistiikka » Satamat edesauttavat digitalisaatiota
Logistiikan digitalisaatio

Satamat edesauttavat digitalisaatiota

Datan analysointi ja logistiikkaketjun sidosryhmien välinen sujuva viestintä mahdollistavat eri kuljetusmuotojen yhteentoimivuuden. Kuva: Getty Images

Isabelle Ryckbost

pääsihteeri, Euroopan Satamaliitto

Satamat ovat liikenteen ja logistiikan ketjujen yhdyspaikkoja, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja tavaraa. Satamilla on yhä suurempi rooli digitaalisessa murroksessa.

Digitalisaatio on yksi tämän päivän tärkeimmistä muutostekijöistä kuljetus- ja logistiikka-alalla. Sen avulla voidaan paitsi lisätä koko logistiikkaketjun tehokkuutta ja turvallisuutta myös paremmin huomioida ympäristöön liittyvät seikat.

– Euroopassa ja myös globaalitasolla tapahtuu suurta liikehdintää, ja satamat ovat näiden digitaalisten sekä ilmastonmuutokseen ja esimerkiksi koronavirukseen liittyvien geopoliittisten muutosten keskiössä, Euroopan Satamaliiton pääsihteeri Isabelle Ryckbost sanoo. 

Ryckbost painottaa, että Euroopan satamien hallintoelimillä on puolueettomana tahona tärkeä tehtävä tukea ja edesauttaa meneillään olevaa digitalisaatiota.

– Entistä parempi tiedon kerääminen ja sen jakaminen eri osapuolten välillä parantaa logistiikkaprosessien yhteenliitettävyyttä ja johtaa liikenneinfrastruktuurin tehokkaampaan käyttöön.

Saadun datan analysointi ja logistiikkaketjun sidosryhmien välinen sujuva viestintä mahdollistavat eri kuljetusmuotojen yhteentoimivuuden. Samalla voidaan paremmin välttää esimerkiksi tarpeettomat viivästykset logistiikkaketjuissa. 

Satamien rooli kasvaa tulevaisuudessa entisestään

Vaikka satamien päätehtävä on edelleen olla meriliikenteen ja kaupan toimitusketjujen solmukohtina, niistä on myös kehittymässä puhtaiden ja uusiutuvien energiamuotojen tuonti- ja toimituspaikkoja – eräänlaisia vihreän kehityksen katalysaattoreita. Ryckbost myös uskoo merimatkustusliikenteen kasvavan tulevaisuudessa entisestään.

– Koronapandemia on nyt laittanut tähän kapuloita rattaisiin, mutta lähitulevaisuudessa lauttaliikenne ja risteilyt jälleen tarjoavat kestävämmän vaihtoehdon muihin matkustustapoihin verrattuna. 

Satamien pääasiallinen tavoite on Ryckbostin mukaan edistää digitalisaatiota. Digitalisaatioon ja energiasektorin voimakkaaseen muutokseen liittyvät kysymykset ovat tällä hetkellä jokaisen taloudellisen toimijan asialistalla. 

– Sekä EU:n että kansallisen tason poliittisten päättäjien olisi korkea aika tunnustaa satamien tärkeä rooli ei vaan logistiikan vaan myös energiauudistuksen ja tulevaisuuden innovaatioiden mahdollistajana.

ESPO on Euroopan merisatamien edun valvonnan organisaatio, joka kokoaa satamien johdon muodostaman alan näkemykset EU-instituutioiden päätöksentekoon. ESPO myös ylläpitää alan keskinäisen vuorovaikutuksen asiantuntijaverkostoa. 

Next article