Etusivu » Logistiikka » Maahantuova kuluttaja vastaa itse tuotteen turvallisuudesta
Logistiikka

Maahantuova kuluttaja vastaa itse tuotteen turvallisuudesta

verkkoostokset-tuotteiden-maahantuonti
verkkoostokset-tuotteiden-maahantuonti
Kuvat: Pexels ja Marjo Koivumäki Studio Apris oy

Eurooppalaisesta verkkokaupasta tuotteiden ostaminen on suhteellisen turvallista, sillä valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla on juridinen vastuu, että tuotteet ja pakkaukset ovat EU:n lainsäädännön mukaisia.

Jos kuluttaja tilaa tavaraa EU:n ulkopuolelta, hän on itse maahantuojan asemassa, mutta elinkeinonharjoittajalle kuuluvaa tuotevastuuta hänellä ei ole.

– Kaupan alan kannalta merkittävä kysymys on sääntely rajat ylittävässä verkkokaupassa, erityisesti EU:n ulkopuolisten myyjien osalta. Tällä hetkellä lainsäädännön vastuissa ja valvonnassa on puutteita. Lisäksi verkkoalustoilla, kuten Alibaba tai Wish, ei välityspalvelun tarjoajina ole vastaavia velvoitteita kuin EU-maahantuojilla. Tämä koskee useita lainsäädäntösektoreita, kuten tuoteturvallisuutta, kuluttajansuojaa, kemikaaleja ja jätteiden tuottajavastuuta, kertoo Kaupan liiton yrityslainsäädännön ja EU-edunvalvonnan johtava asiantuntija Janne Koivisto.

– Kuulen argumentteja, että samaa Kiinassa tehtyä tavaraa myydään Suomessakin. Se, että valmistusmaa on sama, ei tarkoita, että tuote olisi sama. EU:ssa maahantuoja tekee mittavaa omavalvontaa, että tuotteet täyttävät EU-vaatimukset. Jos vastuu EU-sääntelyn noudattamisesta osoitettaisiin selvästi myös monikansallisille alustoille, toteuttaisi se yhdenvertaisten kilpailuedellytysten periaatetta, Koivisto huomauttaa.

Ursula von der Leyenin komission Digitaalisia palveluja koskeva säädös (Digital Services Act) tulee mahdollisesti puuttumaan vastuunjaon ongelmiin. Samalla pyritään torjumaan verkkokauppa-alustoilla käytävää vaarallisten tuotteiden kauppaa.

Green Deal

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa (Green Deal) painotetaan kiertotalouden merkitystä vähentämällä syntyvän jätteen määrää, kiihdyttämällä kiertotaloutta ja lisäämällä kierrätysastetta. Kaikki EU-markkinoilla olevat pakkaukset pitäisi voida käyttää uudelleen tai kierrättää taloudellisesti kannattavalla tavalla vuoteen 2030 mennessä. Kestävällä tuotepolitiikalla pyritään parantamaan tuotteiden korjattavuutta sekä estämään ympäristölle haitallisten tuotteiden saattaminen markkinoille ja osaksi kierrätystä.

– Kiertotalouden kehittäminen on hyvä asia, mutta samalla pitäisi pystyä tukkimaan nykyisiä porsaanreikiä, jotta sääntely ja valvonta koskisivat kaikkia yrityksiä, ei vain sisämarkkinayrityksiä. Kun EU:n ulkopuoliset yritykset eivät osallistu tuottajavastuun tai tuoteturvallisuuden varmistamisen kustannuksiin, tuo se niille kilpailuetua. Kaikkien yritysten pitäisi pystyä lähtemään samalta viivalta, Koivisto summaa.

Next article