hannu-karkkainen
Teollisuus 4.0
Professori Hannu Kärkkäinen: ”Näin teollisen internetin potentiaali muutetaan euroiksi”
Teollisuus 4.0 optimoi toimintoja ja luo uusia ansaintamahdollisuuksia. Teknologinen osaaminen on jo täällä, mutta liiketoimintamahdollisuuksen hyödyntämisessä on kehitettävää.
Kierrättäminen
Kiertotalous asiantuntija Jyri Arponen pohtii, voiko kiertotaloutta välttää?
Kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntämisen aika on nyt. Monessa paikassa elämä on jo sietämätöntä, eikä meillä ole vaihtoehtoja: uutta vettä ei tule tänne mistään.
liisa-valikangas
Robotisaatio
Professori Liisa Välikangas: Johtajia vai robotteja?
Monet työelämän ja johtamisen käytännöistä ovat jäänteitä teollisen aikakauden alusta. Johtamiskulttuurimme on edelleen hierarkista ja tehokkuutta painottavaa. Yritämme standardoida työtehtäviä, jotta ne olisivat mahdollisimman samanlaisia ja niin yksinkertaisia, että kuka tahansa voisi niitä tehdä.
kunnossapito
Innovaatiot
Peruutuspeiliin katsomisen aika on ohitse – aika ennakoida
Yritykset ovat siirtymässä historiaan katsovasta kunnossapidosta ennakoivaan, tulevaisuuteen katsovaan kunnossapitoon.