Etusivu » Logistiikka » Toteutuvatko nämä joukkoliikenne-edut kaupungissasi?
Joukkoliikenne

Toteutuvatko nämä joukkoliikenne-edut kaupungissasi?

joukkoliikenne
joukkoliikenne
Kuva: Getty Images

Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat merkittävimpiä syitä panostaa voimakkaasti joukkoliikenteeseen ja sitä tukeviin palveluihin.

Kaupungistuminen on globaali megatrendi, joka näkyy Suomessakin. Kaupungeissa joukkoliikenne on tehokas keino leikata liikenteestä aiheutuvia paikallispäästöjä, hillitä ruuhkia kaupunkien keskustoissa ja siten luoda viihtyisämpää ja saasteettomampaa kaupunkiympäristöä. Tällä hetkellä Suomen päästöistä noin viidennes muodostuu liikenteestä.

Suomen tulee puolittaa liikenteestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt viimeistään vuoteen 2030 mennessä sekä tavoiteltava täysin hiilineutraalia liikennettä vuoteen 2045 mennessä.

Perinteinen joukkoliikenne muodostaa kaupunkiseuduilla tehokkaan liikkumispalveluiden selkärangan. Sen ympärille on mahdollista rakentaa uudenlaisia kutsuohjattuja liikkumispalveluita, jotka voivat tarjota liikenteessä liikkujille tehokkaampia ja asiakaskokemuksen kannalta personoidumpia yhteyksiä. On toivottavaa, että kaupungeilla olisi rohkeutta hakea itselleen uudenlaista roolia ja hyödyntää uuden liikennepalvelulain tarjoamia mahdollisuuksia.

Lue myös: Tuukka Ylälahti vaatii joustoa ja dynaamisuutta joukkoliikenteeseen

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet valtakunnallisesti jo useamman vuoden ajan. Trendi näyttää pysyvän vakaana ja käyttäjämäärät tulevat todennäköisesti kasvamaan vielä seuraavinakin vuosina. Uuden liikennepalvelulain myötä on saatu paremmat edellytykset nostaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden palvelutasoa sekä niiden houkuttelevuutta. Laki edellyttää, että kilpailutustilanteissa palveluntarjoajalta vaaditaan muun muassa lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta.

Samalla mahdollistetaan se, että kuluttaja pystyy hyödyntämään yhden palveluntarjoajan tarjoamat sarja- tai kausituotteet, muut mahdolliset alennukset ja kanta-asiakasedut myös toisen yrityksen palveluita hankkiessaan. Näin saadaan kuluttajille toimivempia ratkaisuja, ja voidaan kasvattaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Juttuun haastateltiin Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtajaa Olli-Pekka Rantalaa.

Next article