Etusivu » Teollisuus » Tulevaisuuden älykäs teollisuus
Älykäs teollisuus

Tulevaisuuden älykäs teollisuus

alykas-teollisuus
alykas-teollisuus
Suomalaisten vahvuus on osaamisessa ja verkostoissa, mutta osaamista löytyy kaikilta teollisuuden aloilta. Kuva: Getty Images

Kuinka kotimainen tuotanto saadaan pysymään mukana globaalissa kilpailussa älykkyyttä lisäämällä? Kysyimme asiaa kahdelta alan asiantuntijalta.

avatar

Joni Korppi

toimitusjohtaja, Treon Oy

avatar

Ilkka Marja-Aho

Business Development Director, DHL, Supply Chain (Finland) Oy

Miltä tulevaisuus näyttää kotimaassa valmistavan teollisuuden saralla?

Joni Korppi: Laitteiden käyttö palveluna sekä langattomuus distruptoivat perinteisen teknologian. Syntyy uudenlaisia arvoketjuja ja liiketoimintamalleja. Älykkyys ei ole yksin pilvessä vaan myös itse laitteissa. Älykkäät sensorit reagoivat ympäristöönsä ja osaavat päätellä mitä tietoa lähettävät eteenpäin. Kustannustehokkuus ja elinkaaren hallinnan joustavuus lisääntyvät ja fyysiset rajoitukset poistuvat.

Ilkka Marja-aho: Tulevaisuuteen ja nykytilaan vaikuttaa valmistavassa teollisuudessa, kuten monella muullakin alalla, pula osaavista työntekijöistä. Lisäksi haasteita asettaa kilpailukykyisen kustannustason ylläpito valmistuksessa verrattuna esimerkiksi Itä-Eurooppaan. Tärkeää on löytää keinoja, joilla erottautua ja olla tehokkaampia ja fiksumpia kuin kilpailijat.

Mitä kilpailuetua kotimaisella tuotannolla on globaaleilla markkinoilla?

Korppi: Suomalaisten vahvuus on osaamisessa ja verkostoissa, osaamista löytyy kaikilta teollisuuden aloilta. Avoin alustamalli, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen yhdessä ja ratkaisujen vieminen kansainvälisille markkinoille yhdessä tai jokainen erikseen. Yhdistämällä voimat pysytään mukana globaalissa kilpailussa erityisesti uusien teknologioiden kohdalla, kunhan vain halutaan tehdä asioita yhdessä.

Marja-aho: Kilpailuetua kotimaiseen tuotantoon taas tuo perinteisesti korkeaksi koettu laatu. Tämän ohella myös luotettavuus Suomessa tehtävään työhön, tuotteisiin ja kotimaisiin yrityksiin ovat vahvuuksiamme. Uskon, että globaaleilla markkinoilla kotimaisen valmistavan teollisuuden koetaan olevan kehityksen kärjessä ja pystyvän tuomaan markkinoille uusia ratkaisuja ja edistyksellisiä tuotteita.

Suomalaisella teollisuudella on mahdollisuuksia pysyä mukana globaalissa kilpailussa, jos vahvuuksiamme ja selkeitä kilpailu-etujamme osataan hyödyntää. Kuva: Getty Images

Millä älyratkaisuilla vahvistatte kotimaisen tuotannon asemaa?

Korppi: Olemme langattomien laitteiden suunnittelija ja valmistaja. Suunnittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa seuraavan sukupolven älykkäitä laitteita. Haluamme pitää laitesuunnittelun, -kehityksen ja -valmistuksen Suomessa ja auttaa suomalaisia yrityksiä tekemään laadukkaampia tuotteita globaaleille markkinoille. Nokia-taustamme tuo meille teknistä osaamista langattomista järjestelmistä ja sulautetuista ohjelmistoista.

Marja-aho: Tavoitteenamme on pystyä globaaleilla ratkaisuilla tuomaan kumppaneillemme luotettavuutta, ennustettavuutta ja kustannustehokkuutta tuotantoympäristöön ja valmistuksen koko arvoketjulle. Erityyppisillä älyratkaisuilla kuten IoT:hen yhdistetyillä sensoriautomatiikalla ja materiaalinsiirron automaatioratkaisuilla pystytään tehostamaan fyysistä tilaus- ja toimitusprosessia. Näiden lisäksi oleellista on saatavilla olevan suuren datamäärän hyväksikäyttö, jonka avulla pystytään parantamaan toimitusketjun ja materiaalinhallinnan läpinäkyvyyttä, sekä kehittämään tarkkuutta materiaalitarpeen ja tuotannon ennustamisessa.


Next article