Etusivu » Teollisuus » VTT:n tutkijat: Tässä tilassa kunnossapidon murros nyt on
Kunnossapito

VTT:n tutkijat: Tässä tilassa kunnossapidon murros nyt on

kunnossapidon-murros
kunnossapidon-murros
Kuvat: Getty Images ja oma arkisto

Helena Kortelainen

johtava tutkija, VTT

Pasi Valkokari

erikoistutkija, VTT

Teknologian kehittyminen lisää kunnossapidon ennakoitavuutta ja mahdollistaa laitteistolle pidempiä elinkaaria. Samalla kunnossapitopalveluiden ulkoistamisen yleistyminen sekä suurten ikäluokkien eläköityminen asettavat toiminnalle uudenlaisia haasteita.

Kunnossapidon alalla eletään murroksessa, jossa ulkoistaminen yleistyy, älyteknologia uudistaa toimintaa ja eläköityvät sukupolvet tekevät tilaa uusille.

– Kunnossapitoa tarkastellaan erilaisin lasein kuin aikaisemmin. Kunnossapito ostetaan yhä useammin ulkoistettuna palveluna, jolloin tuottavuus, tehokkuus, laatu ja kustannukset ovat tarkemman suurennuslasin alla. Samalla alan tietointensiivisyys on lisääntynyt, mikä edellyttää huolellista pohdintaa siitä, mitä liitäntäpintoja tietojärjestelmiin ulkoiselle palveluntarjoajalle annetaan, johtava tutkija Helena Kortelainen VTT:ltä avaa markkinoiden muutosta.

Digitalisaatio mahdollistaa tiedonkeruun ajasta ja paikasta riippumatta, mutta tämä ei kuitenkaan poista kokonaan fyysisen läsnäolon tarvetta.

– Kone- ja laitevalmistajat eivät ole enää ainoastaan myyjiä, vaan elinkaaripalveluita tuottavia yrityksiä. Monikansallisilla metsä- ja kaivoskoneiden tuottajilla on valtava määrä laitteita eri lokaatioissa. Tarvitaankin pohdintaa siitä, kuinka toimia yhtä aikaa globaalisti ja lokaalisti, VTT:n erikoistutkija Pasi Valkokari jatkaa.

– Kunnossapitoa on organisoitava uudestaan ja mietittävä, minkälaisissa tilanteissa on kannattavaa lähettää henkilöitä fyysisesti paikalle. Uudessa markkinatilanteessa pärjääminen edellyttää asiakkaan liiketoiminnan ymmärrystä ja palvelukyvykkyyttä. Todellinen menestyjä osaa muuttaa toimintatapojaan asiakastarpeiden mukana. Samalla on osattava ylläpitää tehokkuutta, Valkokari painottaa.

Asiantuntijan apuri

Moderni mittausteknologia mahdollistaa koneiden ja laitteiden paremman seurannan.

– Laitevikoja voidaan ennakoida ja ehkäistä, kun kunnossapidosta saadaan aikaisempaa pätevämpiä ennusteita. Tämä mahdollistaa myös kunnossapidon toimenpiteiden ajoittamisen siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän tuotantoa, Kortelainen sanoo.

– Mittausteknologian kehittyminen täsmentää kentällä olevien kirjauksia ja kehittää koulutusmahdollisuuksia. Mobiiliapplikaatioiden avulla vikasyyt saadaan lähes reaaliajassa kirjattua ja kansainvälisten työntekijöiden kouluttaminen helpottuu lisätyn todellisuuden palveluiden avulla, Valkokari jatkaa digitalisaation hyödyistä.

Kehittyneinkään teknologia ei kuitenkaan korvaa ihmisten osaamista.

– On tärkeää, että sukupolven vaihdosten yhteydessä hiljainen tieto saadaan kuuleviin korviin. Uusi teknologia ei korvaa kokeneiden ihmisten ymmärrystä kohteista, vaan se on hyvän asiantuntijan apuri, Kortelainen ja Valkokari painottavat.

Next article