Skip to main content
Etusivu » Teollisuus » Ilmastopolitiikan mannerlaatat liikkuvat nyt kovaa tahtia
Hiilineutraalius

Ilmastopolitiikan mannerlaatat liikkuvat nyt kovaa tahtia

hiilineutraalius
hiilineutraalius
Suomen päästöjen kannalta teollisuuden merkitys on keskeinen. Kuva: Getty Images

Matti Kahra

johtava asiantuntija,
Elinkeinoelämän keskusliitto

Hiilineutraalius nähdään keskeisenä työpaikkojen, talouskasvun, uusien teknologioiden ja innovaatioiden moottorina niin Yhdysvalloissa, Kiinassa kuin Euroopassa. Suomalaisyrityksille tämä tarkoittaa nopeasti muuttuvia markkinoita ja uusia mahdollisuuksia.

Hiilineutraalin talouden aikaansaaminen vaatii kaikilta yhteiskunnan sektoreilta merkittävää muutosta ja edellyttää myös yrityksiltä toimintatapojen uudelleenarviointia. Päästöt vähenevät koko arvoketjussa ja uudenlaisten materiaalien sekä tuotantoprosessien tarve on selkeä.

Tiekarttojen viesti on lupaava: hiilineutraalius on saavutettavissa.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu ilman kokonaisvaltaista ja muutosta tukevaa toteutusta. Valtion keskeinen tehtävä on kehittää Suomea houkuttelevana investointiympäristönä. Se tarkoittaa ennakoitavuuden lisäksi sujuvia viranomaisprosesseja, korkeatasoista T&K-infrastruktuuria ja -rahoitusta, kilpailukykyistä verotusta sekä valtion mukanaoloa korkean riskin investointihankkeissa.

Hiilineutraalius on saavutettavissa – Suomella hyvä asema

Suomalaiset yritykset lähtevät kilpailuun hyvistä asemista. Laajalla joukolla valmistellut vähähiilisyystiekartat tarjoavat tarkemman käsityksen eri toimialojen ilmastotoimien mittakaavasta, kustannuksista, investoinneista, osaamistarpeista sekä kasvu- ja vientimahdollisuuksista.

Tiekarttojen viesti on lupaava: hiilineutraalius on saavutettavissa ja uudet ilmastoratkaisut ovat ennennäkemättömän suuri mahdollisuus kasvulle ja viennille. Erityisesti kolme asiaa korostuu: voimakas ja systemaattinen yhteiskunnan sähköistäminen, TKI-rahoitus ja osaaminen sekä toimintaympäristön ennustettavuus ja kannustimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Hiilineutraaliuden haasteet ja mahdollisuudet ovat hyvin erilaisia toimialasta riippuen ja siksi on erittäin tärkeää ymmärtää, miten ja missä aikataulussa toimintaympäristö muuttuu niiden myötä. Energiajärjestelmän murros on jo käynnissä, teollisuuden ja liikenteen osalta murros alkaa kiihtyä lähivuosina.

Esimerkiksi teknologiateollisuudessa korostuu päästövähennysten hyppäyksellisyys, terästehtaiden vetypelkistysprosessi pudottaa kerralla koko toimialan päästöjä huomattavasti. Suomen päästöjen kannalta teollisuuden merkitys on keskeinen. Tärkeää on kuitenkin, että kaikki alat ja toimijat toimivat yhdessä ja tekevät oman osansa tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti täysin uusien ratkaisujen kehittämisessä tarvitaan perinteiset rajat rikkovaa ajattelua yli toimialojen.

Next article