Etusivu » Teollisuus » Älykäs kunnossapito tehostaa tuotantoa
Kunnossapito

Älykäs kunnossapito tehostaa tuotantoa

alykas-kunnossapito
alykas-kunnossapito
Kuva: Getty Images
avatar

Jaakko Tennilä

toiminnanjohtaja, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Jatkuva kunnonvalvonta on olennainen osa teollisuuden tuotantoprosesseja. Sillä vältetään kalliit seisaukset ja taataan tehokkaampi tuotanto – älylaitteiden ja ihmisälyn yhteistyönä.

Teollisuuden laitteiden kunnossapito tarkoitti ennen sitä, että laite korjattiin, kun siihen tuli vika. Nyt laite kertoo itse, milloin se on huollon tarpeessa ja vika korjataan jo ennen kuin se syntyy. Tämä ennakointi tapahtuu digitaalisella kunnonvalvonnalla.

Niin paperikoneiden kuin metsätyökoneidenkin kuntoa seurataan tietoverkkoon liitetyillä ohjelmistoilla: verkkoon liitetyt mittalaitteet ja anturit keräävät tietoa laitteiden toiminnasta ja huoltotarpeista. Kun jotakin poikkeavaa ilmenee, laite ilmoittaa siitä itse.

– Korjaustarpeiden ennakointi estää katastrofit, jotka johtavat turhiin ja jopa miljoonia maksaviin tuotantoseisauksiin. Koska kunnossapito on yhä enemmän tietoteknistä työtä, automaatio- ja tietotekniikkaosaajien määrä yrityksissä kasvaa nyt selvästi, sanoo Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä.

Yhdistys edistää kunnossapitoalan kehittämistä ja kantaa nyt huolta alan tutkimuksen ja koulutuksen leikkauksista.

– Perinteisesti kunnossapitoa on pidetty kustannuksena, josta on jatkuvasti säästettävä. Vielä ei ole riittävästi ymmärretty, että digitaalisen kunnossapidon lisääntyminen tuotantoketjussa tehostaa tuotantoa. Kilpailukyky säilyy, kun huoltoja suhteessa tuotantotonniin tarvitaan entistä vähemmän.

Tennilän mukaan tuotannon ja kunnossapidon raja hämärtyy, ja tuotantolaitoksissa yhä useampi huolehtii niistä molemmista. Kaikkien ei myöskään kannata palkata omia digijärjestelmien osaajia. Yritysten olisikin hyvä luoda verkostoja, joiden kautta osaamisen saanti varmistetaan. Sama verkosto voi palvella useita tuotantolaitoksia tai yrityksiä.

– On kuitenkin harhaluulo, että uusi teknologia hoitaa koko kunnossapidon. Mittareiden tuottamaa tietoa on myös osattava tulkita, ja siksi ihmisen tekemä työ on prosessissa olennaista jatkossakin.

Next article