Skip to main content
Etusivu » Teollisuus » Lohkoketjuteknologia käytössä jo monella alalla
Lohkoketjuteknologia

Lohkoketjuteknologia käytössä jo monella alalla

lohkoketjuteknologia-lohkoketjut-lohkoketju
lohkoketjuteknologia-lohkoketjut-lohkoketju
Lohkoketjuteknologian avulla toisilleen tuntemattomat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää hajautettuja tietokantoja. Kuva: Getty Images

Lohkoketjut, englanniksi blockchain, ovat hajautettuja, erittäin hyvin suojattuja tietokantoja, jotka eivät ole yhden tahon omistamia tai hallitsemia. Yritykset voivat hyötyä niistä monellakin tapaa.

Lohkoketjuteknologia on hyvin käytännönläheinen ratkaisu tilanteisiin, jossa ongelmana on tiedon tallennus, autentikointi sekä tiedon suojaaminen. Teknologia-asiantuntija Timo Koskinen nimittää lohkoketjuja eräänlaisiksi hajautetuiksi ja muuttumattomiksi ”tilikirjoiksi”, jotka sisältävät lohkoketjuverkostossa syntyneiden ja syntyvien tapahtumien historian.

– Talletetun tiedon muuttumattomuus – kun tietoa ei siis voida jälkikäteen muuttaa – luo osapuolten luottamukselle kokonaan uuden tason. Tapahtuneesta tilanteesta syntyy yksi totuus, johon voidaan aina tarvittaessa palata.

Maailmassa lohkoketjuverkostoja on syntynyt jo useita ainakin logistiikkaan, kauppaan, energiateollisuuteen sekä finanssimaailmaan.

– Lohkoketjuteknologiaa käytetään esimerkiksi kaupan rahoittamisessa, merikonttiliikenteessä sekä tuotteiden alkuperän varmistamisessa, Koskinen luettelee.

– On arvioitu, että poistamalla toimitusketjuihin liittyviä hidasteita lohkoketjuteknologian avulla voitaisiin globaaliin kauppaan synnyttää jopa 15 %:n lisäys.

Yritys – osaatko hyödyntää uudenlaiset alustat?

Lohkoketjut voidaan käytännössä jakaa kahteen leiriin – julkisiin ja yksityisiin lohkoketjuihin. Koskisen mukaan esimerkkinä julkisista ovat Bitcoin-pohjaiset verkot, joissa osapuolet ovat anonyymejä keskenään. Yksityisissä lohkoketjuissa osapuolet taas ovat toistensa tuntemia.

– Yksityiset lohkoketjut sopivat paremmin yritysmaailman tarpeisiin, joissa kaupanteon vastapuoli on tunnettu ja luottamus kaupantekoon on kriittistä. Nämä verkot ovat myös resurssimielessä kevyempiä, kun niin sanottua louhintaa ei tarvita.

Koskinen kannustaa yrityksiä tutkimaan miten ne voisivat toimia uudessa alustojen hyödyntämismaailmassa, jossa toiminta on verkottunutta ja globaalia. Onko yrityksellä esimerkiksi sellaisia kumppaneita tai kaupanteon kannalta tärkeitä alueita, joissa yhdessä toimiminen toisi synergiaetuja?

– Tämä voi tarkoittaa olemassa olevien liiketoimintaprosessien virtaviivaistamista, kulurakenteen keventämistä tai toimintatavan muuttamista niin, että siitä syntyy uusia markkinoita ja markkinapaikkoja. Kaikki nämä ovat oleellisia taitoja, kun toimitaan lohkoketjujen ekosysteemeissä.

Next article