Skip to main content
Etusivu » Teollisuus » Kemian alan energiatehokkuus syntyy eri tekijöistä
Energiatehokkuus

Kemian alan energiatehokkuus syntyy eri tekijöistä

energiatehokkuus
energiatehokkuus
Energiatehokkuutta kehittämällä ja parantamalla voidaan saada aikaan ratkaisuja, joissa on myös vientipotentiaalia. Kuva: Getty Images

Tuomas Tikka

asiantuntija, vastuullisuus,
Kemianteollisuus ry

Kemianteollisuudessa tähdätään energiatehokkuuden parantamiseen tuotantoprosesseja tehostamalla ja yhteistyön lisäämisellä. Tuloksena on kustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen.

Käytännössä kemian alan energiatehokkuuden parantaminen on ensinnäkin eri tuotantovaiheiden tehostamista.

– Erilaisia kemikaaleja valmistettaessa tehostetaan niiden reaktioita käyttämällä katalyyttejä, jolloin samalla energiamäärällä voidaan tuottaa enemmän, sanoo Tuomas Tikka, asiantuntija Kemianteollisuus ry:stä.

Tehostusta digitalisaatiosta ja laitteistosta

Digitalisaatio auttaa tehostamaan prosesseja entisestään, sillä kertynyttä dataa hyödyntämällä tiedetään, millaisilla parametreillä saadaan paras tulos.

Toinen näkökulma kemian alan energiatehokkuuden parantamisessa liittyy laitteistoon. Kemianteollisuuden prosessit tarvitsevat esimerkiksi lämpöä, sähköä ja höyryä, joten niitä pyritään tuottamaan energia- ja ympäristöystävällisesti. Lämpöintensiivisten prosessien sähköistäminen on yksi ratkaisu.

– Motiva on selvittänyt, että tärkeimmät laitteet, joilla voidaan säästää energiaa alallamme, ovat taajuusmuuntajat ja moottorit.

Kemian alan yritykset saavat huomattavaa taloudellista etua parantaessaan energiatehokkuutta. Esimerkiksi Kiilto Oy on tehnyt investointeja ja muuttanut tuotantoaan niin, että yritys pystyy käyttämään prosessien hukkalämpöä uudestaan. 

– Tämän seurauksena yritys on voinut pudottaa maakaasun käyttöä yli kolmanneksella aikaisemmasta. Näin ollen he ovat tehneet prosessista kustannustehokkaamman ja merkittävästi vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä, Tikka kertoo.

Yhteistyöstä yhteistä hyötyä

Myös kemian alan ulkopuoliset yritykset voivat auttaa kemianteollisuuden energiatehokkuuden parantamisessa. Erilaisia synergioita eri teollisten toimijoiden välillä pitäisi oppia hyödyntämään paremmin.

– Yritysten tulee entistä enemmän miettiä kumppanuuksia ja tehdä yhteistyötä, jolloin pystytään tehostamaan toimintaa arvoketjujen sisällä.

Vaikein osuus on se, miten nämä yritykset löytävät toisensa. Ratkaisuja voisi olla paikallistoiminnan elävöittäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Tällä hetkellä firmoissa pohditaan myös sähköistymiseen perustuvia tulevaisuuden ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi.

Esimerkiksi lähekkäin toisiaan toimivat teollisuuspuistot pystyvät optimoimaan materiaalivirtoja ja käyttämään toistensa hukkaa eli siirtämään sitä laitokselta toiselle.

– Energiatehokkuus on osa ilmastonmuutoksen torjuntaa, jolla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla voidaan kehittää sellaisia ratkaisuja, joissa on vientipotentiaalia – ei riitä, että Suomessa tehostetaan, vaan mielellämme veisimme osaamistamme maailmalle.

– Energiatehokkuus on erinomainen keino vähentää päästöjä. Tällä hetkellä firmoissa pohditaan kuitenkin myös sähköistymiseen perustuvia tulevaisuuden ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Onkin erittäin tärkeää, ettei järkevää sähkön käytön lisäämistä leimata haitalliseksi kehitykseksi energiatehokkuuslainsäädännössä.

Next article