Etusivu » Teollisuus » Asiantuntija: ”Kemian alan energiatehokkuus syntyy eri tekijöistä”
Energiatehokkuus

Asiantuntija: ”Kemian alan energiatehokkuus syntyy eri tekijöistä”

kemian-ala-energiatehokkuus-rasmus-pinomaa
kemian-ala-energiatehokkuus-rasmus-pinomaa
Energiatehokkuutta kehittämällä ja parantamalla voidaan saada aikaan ratkaisuja, joissa on myös vientipotentiaalia. Kuvat: Getty Images ja Kemianteollisuus ry

Kemianteollisuudessa tähdätään energiatehokkuuden parantamiseen tuotantoprosesseja tehostamalla ja yhteistyön lisäämisellä. Tuloksena on kustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen.

Käytännössä kemian alan energiatehokkuuden parantaminen on ensinnäkin eri tuotantovaiheiden tehostamista.

– Erilaisia kemikaaleja valmistettaessa tehostetaan niiden reaktioita käyttämällä katalyyttejä, jolloin samalla energiamäärällä voidaan tuottaa enemmän, sanoo Rasmus Pinomaa, asiantuntija Kemianteollisuus ry:stä.

Digitalisaatio auttaa tehostamaan prosesseja entisestään, sillä kertynyttä dataa hyödyntämällä tiedetään, millaisilla parametreillä saadaan paras tulos.

Toinen näkökulma kemian alan energiatehokkuuden parantamisessa liittyy laitteistoon. Kemianteollisuuden prosessit tarvitsevat esimerkiksi lämpöä, sähköä ja höyryä, joten niitä pyritään tuottamaan energia- ja ympäristöystävällisesti. Lämpöintensiivisten prosessien sähköistäminen on yksi ratkaisu.

– Motiva on selvittänyt, että tärkeimmät laitteet, joilla voidaan säästää energiaa alallamme ovat taajuusmuuntajat ja moottorit.

Kemian alan yritykset saavat huomattavaa taloudellista etua parantaessaan energiatehokkuutta.

Esimerkiksi Kiilto Oy on tehnyt investointeja ja muuttanut tuotantoaan niin, että yritys pystyy käyttämään prosessien hukkalämpöä uudestaan.

Yritysten tulee entistä enemmän miettiä kumppanuuksia ja tehdä yhteistyötä, jolloin pystytään tehostamaan toimintaa arvoketjujen sisällä.

– Tämän seurauksena yritys on voinut pudottaa maakaasun käyttöä yli kolmanneksella aikaisemmasta. Näin ollen he ovat tehneet prosessista kustannustehokkaamman ja merkittävästi vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä, Pinomaa kertoo.

Myös kemian alan ulkopuoliset yritykset voivat auttaa kemianteollisuuden energiatehokkuuden parantamisessa. Erilaisia synergioita eri teollisten toimijoiden välillä pitäisi oppia hyödyntämään paremmin.

– Yritysten tulee entistä enemmän miettiä kumppanuuksia ja tehdä yhteistyötä, jolloin pystytään tehostamaan toimintaa arvoketjujen sisällä.

Vaikein osuus on se, miten nämä yritykset löytävät toisensa. Ratkaisuja voisi olla paikallistoiminnan elävöittäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Esimerkiksi lähekkäin toisiaan toimivat teollisuuspuistot pystyvät optimoimaan materiaalivirtoja, ja käyttämään toistensa hukkaa, eli siirtämään sitä laitokselta toiselle.

– Energiatehokkuus on osa ilmastonmuutoksen torjuntaa, jolla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla voidaan kehittää sellaisia ratkaisuja, joissa on vientipotentiaalia – ei riitä, että Suomessa tehostetaan, vaan mielellämme veisimme osaamistamme maailmalle.

Next article