Skip to main content
Etusivu » Liiketoiminta » Saavutettavuusdirektiivi tulee – onko verkkosivunne ja mobiilisovelluksenne valmiina?
Saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuusdirektiivi tulee – onko verkkosivunne ja mobiilisovelluksenne valmiina?

saavutettavuusdirektiivi
saavutettavuusdirektiivi
Kuva: Getty Images

Saavutettavuussääntelyllä edistetään kaikkien mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluita.

Saavutettavuuden toteuttamisesta julkisen hallinnon verkkosivuilla ja mobiilisovelluksista koskeva laki tulee voimaan syksyllä 2018 ja sitä sovelletaan syyskuusta 2019 alkaen. Lain taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi, joka koskee kaikkia julkisen hallinnon organisaatioita, niiden tuhansia verkkosivustoja ja sähköisiä asiointipalveluita, mobiilisovelluksia ja niissä esitettävää sisältöä. Lisäksi laissa säädetään kansallisesta valvontaviranomaisesta, sen toimeenpanokeinoista saavutettavuuden toteutumiseksi ja käyttäjien keinoista vaatia saavutettavia verkkosivustoja sekä mobiilipalveluita.

Saavutettavuuden neljä periaatetta ovat havaittavuus, toimintavarmuus, hallittavuus ja ymmärrettävyys. Nämä on määritelty Euroopan unionin standardissa saavutettavuuden huomioimisesta julkisissa hankinnoissa, jonka taustalla on yleiset verkkosisällön saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.0).

Saavutettavuuden ja käytettävyyden huomioiminen ja toteuttaminen yhdessä antavat pohjan toimivalle verkkosivustolle ja palveluprosessille.

Saavutettavuus kuuluu kaikissa digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja tarjoamisessa huomioon otettaviin asioihin. Käytännössä saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkosivustot ja niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voi käyttää ja ymmärtää niitä riippumatta käyttäjän päätelaitteista tai apuvälineistä tai mahdollisista toimintarajoitteista.

Tekniseen saavutettavuuteen kuuluu verkkosivun ja sen sisällön toteuttaminen saavutettavuusstandardien mukaisesti. Teknisen saavutettavuuden lisäksi olennaista on ottaa huomioon sisällön ymmärrettävyys. Selkeä yleiskieli ja selkokieli ovat hyvä lähtökohta, mutta esimerkiksi kuvat, infografiikka tai videot helpottavat tekstimuotoisen viestin ymmärrettävyyttä. Käytettävyyssuunnittelussa taas otetaan huomioon varsinaiset käyttötilanteet.

Hyvän saavutettavuuden ja käytettävyyden toteuttaminen lähtee palvelusuunnittelusta, jossa otetaan alusta alkaen huomioon erilaiset käyttäjät ja huomioidaan koko palveluprosessi (suunnittele kaikille -periaate). Jos palveluprosessin taustalla tai sen osana toimivissa palveluissa ei huomioida saavutettavuutta, yksittäisen verkkosivuston saavutettavuuden toteuttamisen hyöty jää saamatta. Saavutettavuuden ja käytettävyyden huomioiminen ja toteuttaminen yhdessä antavat pohjan toimivalle verkkosivustolle ja palveluprosessille.

Saavutettavuus koskee tietysti erityisryhmiä, mutta liian hankalat käyttöliittymät ovat vaikeita kaikille. Vastaavasti saavutettavasti toteutetut digitaaliset palvelut ovat parempia palveluita meille kaikille. Saavutettavat digitaaliset palvelut parantavat kaikkien käyttäjien saamaa palvelun laatua ja samalla lisäävät monien käyttäjien itsemääräämisoikeuden toteutumista ja mahdollisuutta hoitaa itse omia asioitaan. Kyse ei ole siis vain yksittäisen palvelun laadusta, vaan ihmisen koko elämän laadusta. Saavutettavuuden toteuttaminen onkin perusedellytys digitalisaatiolle asetettujen hyötyjen täyttymiselle.

Kirjoittaja Markus Rahkola on Valtiovarainministeriön erityisasiantuntija.

Next article