Etusivu » Teollisuus » Hiilijalanjälki lukitaan jo suunnittelupöydällä
Sponsoroitu

Seppo Heinänen

ympäristöyksikön johtaja, AX-Suunnittelu

Lauri Savolainen

asiantuntija, AX-Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa tehdyillä valinnoilla määritetään suurelta osin kiinteistön tai prosessin elinkaaren aikainen hiilijalanjälki.

Hankkeen alussa tulee arvioida kaikki ratkaisuvaihtoehdot, koska tehdyillä valinnoilla vaikutetaan suoraan energiatehokkuuteen ja prosessien toimivuuteen eli hiilijalan- ja kädenjälkeen.

Helpot ratkaisut, kuten hukkalämmön hyödyntäminen, on jo otettu käyttöön. Seuraavat vaiheet matkalla vähähiilisyyteen vaativat uudenlaisia ratkaisuja. Riskien pienentämiseksi ja hyötyjen optimoimiseksi tarvitaan entistä tarkempaa teknistä analysointia ja eri osapuolten osaamisen hyödyntämistä. Olemassa olevissa kohteissa mittaamalla voidaan selvittää todellinen lähtötilanne ja käyttää tätä tietoa suunnittelun pohjana.

Mittausdatan lisäksi tarvitaan osaamista

Ottamalla mittaaminen huomioon jo tehdasta tai kiinteistöä suunnitellessa sekä miettimällä etukäteen mitä, mistä ja miten tietoa hyödynnetään, saadaan relevanttia dataa oikeiden johtopäätösten tekemiseksi. Mittaustietoa hyödyntämällä osataan keskittyä heti niihin asioihin, jotka ovat merkityksellisiä.

– Pitää olla faktoja ja ne saa mittaamalla. Mutta ihmisillä on harhakuvitelma, että mittaaminen olisi helppoa ja riittää, että mittalaitteita on paljon. Mittaustulokset eivät auta, jos niitä ei osaa hyödyntää ja ymmärrä mitä, miksi ja milloin mitataan, muistuttaa AX-Suunnittelun ympäristöyksikön johtaja Seppo Heinänen.

– Haasteena on, että vähähiilisyyttä on vaikea mitata rahassa. On kerättävä riittävän tarkat lähtötiedot ja huomioitava sekä vuodenaikojen vaihtelut että prosessien eri vaiheet, jotta toimenpiteiden kannattavuutta voidaan arvioida, kertoo AX-Suunnittelun asiantuntija Lauri Savolainen.

AX-Suunnittelun pitkä kokemus teollisesta toiminnasta ja prosesseista tuo hyvän perspektiivin ja teknisen asiantuntemuksen erilaisten energiavirtojen analysointiin niin prosesseissa, lvi-tekniikassa kuin lämpöpumppujärjestelmissä.

Tekniikka- ja järjestelmäriippumattomana asiantuntijaorganisaationa AX-Suunnittelu pystyy puolueettomasti suunnittelemaan ja vertailemaan kohteeseen parhaiten soveltuvia ratkaisuja ja näin takaamaan hankkeen elinkaaritehokkuuden.

Tutustu AX-Suunnittelun teknisen konsultoinnin palveluihin

Next article