Etusivu » Teollisuus » Asiantunteva projektirahoitus tehostaa vesialan vientiä
Sponsoroitu

Janne Sykkö

toimitusjohtaja, Manketti Oy

📞 +358 505 962 717 ✉️ [email protected]

Suomessa on erinomaista vesialan osaamista, jonka vienti on kuitenkin vielä varsin vähäistä. Kehittyvien markkinoiden projektirahoitukseen erikoistuneen Manketti Oy:n toimitusjohtaja Janne Sykkö sanoo, että yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen, Team Finlandin palveluiden hyödyntäminen sekä asiantuntevan projektirahoituksen järjestäminen muodostavat ratkaisun viennin kasvattamiselle.

– Uusille markkinoille pääseminen vaatii referenssejä. Referenssien saaminen kehittyviltä markkinoilta on kuitenkin erittäin haastavaa. Manketti Oy ja sen tytäryhtiöt ovat tukeneet useiden suomalaisten yritysten vesi- ja kiertotalousyritysten projektien kehittämistä Afrikassa ja Aasiassa, Janne Sykkö kertoo.

Sykön mukaan kehittyvät markkinat kiinnostavat laajalti. Suomi valmistelee parhaillaan omaa kansallista Afrikka-strategiaansa, jossa keskeistä on etenkin taloudellisten ja poliittisten suhteiden kehittäminen. Myös EU:n Afrikka-strategia on työn alla.

– Suomen strategian toteuttaminen vaatii riittävän resurssoinnin. Erityistä tukea tarvitaan yritysten vientiprojektien rahoitusjärjestelyihin, hän painottaa.

Rohkeasti kehittyville markkinoille

Ulkoministeriöllä, Afrikan kehityspankilla ja Sitralla on yhteinen Afrikan kiertotaloushanke, jonka tarkoitus on tukea kiertotalouden ratkaisuja Afrikassa.

– Avaus on hyvä. Jotta tämän tyyppisistä hankkeista saadaan projekteja, yritykset tarvitsevat taloudellista tukea, jota voidaan antaa esimerkiksi yhdistämällä Suomen rahoitus hankkeen muiden osapuolien rahoitukseen ja linkittämällä suomalaiset vesi- ja kiertotalousalan yritykset tähän suurempaan rahoitukseen, Sykkö visioi.

Suomalaisten vesi- ja kiertotalousyritysten täytyy Sykön mukaan lähteä rohkeammin kehittyville markkinoille sillä, tanskalaiset ja ruotsalaiset ovat siellä jo.

– Projektien valmistelu- ja toteutusriskin pienentämiseen on useita eri rahoitusmahdollisuuksia, joista voidaan rakentaa toimiva kokonaisuus. Manketin asiantuntijoilla on tältä alueelta laajaa erityisosaamista, Sykkö sanoo.

Next article