Teollinen internet (IIoT, Industrial Internet of Things), jolla tarkoitetaan älykkäiden laitteiden ja järjestelmien sekä tiedon analytiikan ja työn tehokasta yhdistämistä, avaa ovet täysin uudenlaisille liiketoimintamalleille ja palveluille erilaisiin asiakastarpeisiin.

–Teollinen internet on tuonut valtavasti uusia mahdollisuuksia esimerkiksi laadunvalvontaan. Aikaisemmin valmistetulle tuotteelle annettiin takuu eli lupaus siitä, miten hyvä tuote on. Nyt tuotteen ostaja voi itse seurata sen elinkaarta ja parhaimmassa tapauksessa hyödyntää käytettävissä olevaa dataa ongelmien ennaltaehkäisyyn, Suomen Automaatioseuran Teknologiatoimikunnan puheenjohtaja Olli Ventä kertoo.

Esimerkiksi kunnossapitopalveluissa teollisen internetin mahdollistaman etähallinnan on todettu säästävän merkittävästi työntekijöiden aikaa, kun vikaa ei tarvitse hakea manuaalisesti, vaan vianetsinnässä voidaan keskityttyä olemassa olevan datan käsittelyyn ja myös ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Teollista internetiä on hyödynnetty jo kymmeniä vuosia eri asteisina. Merkityksellistä on, että nyt voidaan tehdä jo lähes kaikkea. Tärkeään rooliin nouseekin ymmärrys teollisen internetin luonteesta ja prosesseista – kyse ei ole vain eri asioiden anturoimisesta. Digitaalisaation myötä koko prosessi on paljon monimuotoisempi ja merkityksellisempi. Ventän mukaan voidaankin olettaa, että digitaalisuus nousee jopa merkittävämpään rooliin kuin itse tuote.

Teknologiteollisuus ry:n Kone- ja metallituoteteollisuuden ja Toimialaverkostojen johtaja Ilkka Niemelän mukaan teollisen internetin odotetaan palauttavan valmistavan teollisuuden taloudellisen kilpailukyvyn, ja synnyttävän täysin uutta liiketoimintaa. Odotukset ovat suuria niin Suomessa kuin koko Euroopassakin.

– On hyvä, jos panostetaan toimintaympäristön kilpailukyvystä huolehtimiseen ja annettaan yritysten rakentaa tarvittavat ekosysteeminsä. Teollisuudessa perinteisiä toimintoja voidaan edelleen automatisoida ja tehostaa, mutta kaikkein mielenkiintoisinta ja kiehtovinta on pohtia uusia liiketoimintoja ja palveluita, joita pelkästään tarjolla olevan datan perusteella voisi synnyttää. On uskomatonta nähdä, että pk-yrityksille tarjotaan samanlaisia teknologisia mahdollisuuksia puoli ilmaiseksi, mikä vielä kymmenen vuotta sitten olisi ollut vain auto- ja lentokoneteollisuudelle taloudellisesti mahdollista, Niemelä toteaa.