Keinoälyn avulla voidaan valtavaa datamassaa käyttämällä tehdä ennakoivaa hallintaa ja korjauksia, jotka perustuvat edistyneen analytiikan ja koneoppimisen hyödyntämiseen sekä sen ennustamiseen, milloin ja miten laite tai sen osa rikkoutuu. 

– Keinoälylle pyritään ulkoistamaan sellaiset suuren volyymin suoritukset, jotka olisivat ihmiselle äärimmäisen raskaita ja tylsiä. Näin ihmisille vapautetaan aikaa luovempaan ja strategisempaan työhön, Houston Analytics Oy:n toimitusjohtaja Antti Syväniemi sanoo.

Jotta yritykset voivat ottaa uusia teknologioita käyttöönsä, Syväniemi neuvoo niitä keskittymään kahteen asiaan: liiketoimintalähtöisyyteen sekä teolliseen lähestymistapaan. Nämä tarkoittavat aitojen liiketoimintakysymysten ja päätöksentekotarpeiden ratkaisemista sekä ohjausprosessin parantamista.

– Vaaditut kolme askelta ovat kerää, ennusta ja toimi. Keskeisin lähtökohta tekoälyn sekä edistyneen analytiikan hyödyntämisessä on aito halu kokeilla uuden ajan mahdollisuuksia sekä visio sen suunnasta.

 

Keinoälyn hyödyntäminen osaksi liiketoimintojen arkea

Syväniemen mainitseman vision tulee hänen mukaansa olla sellaisella taholla, jolla on päätosvaltaa. Muuten asiat voivat helposti hautautua kokonaan tai muodostua irrallisiksi digihankkeiksi.

– Opimme jo kauan aikaa sitten, että keinoäly, ennakoiva analytiikka ja optimointi auttavat parhaiten silloin, kun jollakulla on tarve tehdä päätös - olipa kyseessä sitten automaattinen prosessi tai ihmisen johtama päätöksenteko.

Houston Analytics Oy:n erikoisosaaminen keskittyy analytiikan, optimoinnin ja keinoälytekniikoiden paketointiin tiettyjen liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi. Yrityksen missio on viedä keinoälyn hyödyntäminen kiinteäksi osaksi liiketoimintojen arkea.
– Tarjoomamme vastaa yksittäisiin päätöksentekopisteisiin. Sellaiset ratkaisut, jotka pyrkivät vastaamaan kaikkeen, eivät kokemuksemme mukaan loppujen lopuksi ratkaise mitään. Sama pätee myös monimutkaisiin esitystapoihin. Yksinkertainen on kaunista tekoälypohjaisessa päätöksen-teossakin.