IoT:n mukanaan tuoma ilmiö on liiketoimintamallien muuttuminen. Yhä useammin siirrytään perinteisestä tuotanto- ja transaktiokeskeisestä toimintamallista laajempia palvelukokonaisuuksia tarjoavaan bisnesmalliin. Asiakassuhteiden pituus kasvaa entistä tiiviimmän yhteistyön myötä ja samoin palveluiden osuus myynnistä.

– IoT näkyy ensi vaiheessa teollisuudessa, mutta tekniikan hinnan laskiessa voimme jo lähiaikoina odottaa älykkään arjen vyöryvän koteihimme, Houston Analyticsin toimitusjohtaja Antti Syväniemi ennustaa.

Relevantin tiedon kerääminen ja analysointi on digiaikakautena yhä useammin liiketoiminnan ytimissä. Tällöin on ymmärrettävä ja määritettävä faktapohjaisen päätöksenteon tietolähteet sekä informaatioprosessi, jolla data synkronoidaan yhtenäiseksi tietopohjaksi niin, että se linkittyy elimelliseksi osaksi organisaation päätöksentekoa, toimenpiteitä ja seurantaa. Mitä monipuolisemmin ja tarkemmalla tasolla data saadaan prosesseista ja asiakasrajapinnasta talteen, sitä paremmat edellytykset tuotannon, tuotteiden ja palveluiden optimoinnille on olemassa.


Lähtökohtana selkeät vastuut

IoT:n vaatimiin kahdensuuntaisiin älyketjuihin, datan ohjaukseen ja päätöksenteon tehostamiseen tarvitaan monenlaista teknologiaa: mittalaitteita, reitittimiä, tietovarastoja, analysoinnin ja optimoinnin työkaluja. Antti Syväniemi korostaa, että menestyksellinen tiedon hyötykäyttö edellyttää dataprosessien ja –teknologioiden lisäksi selkeää vastuiden ja valtuuksien määrittelyä organisaatiossa.

– Jos vastuut ovat epäselvät, analytiikkakäytännöt, tiedon systemaattinen jalostaminen ja jakaminen muodostuvat helposti sekavaksi kokonaisuudeksi, mikä hidastaa tiedon hyötykäytön vaatimaa prosessien ja kulttuurin muutosta.

Kun vastuukysymykset, datan keräys ja tiedon synkronointi on ratkaistu, agendalla voidaan edetä tiedon jalostamisen työkaluihin. Tiedolla johtamisen aikakautena jokaisen yrityksen työkalupakista tulisi löytyä kolmikko: selittävä ja ennustava analytiikka, optimointi ja älykäs raportointi. Analytiikka kertoo, mistä jokin johtuu ja näin tehostaa vastausten saamista haluttuihin kysymyksiin.  Erilaisten ennustemallien avulla nähdään, mitä tulee tapahtumaan, jos toimintaa ei muuteta tai mitkä ovat parhaat tai huonoimmat skenaariot. Ennustemallien avulla voidaan myös listata ratkaisuvaihtoehtoja ja tehdä ennustuksia erilaisten päätöksien vaikutuksista mitä jos -tyyppisesti. Optimointi puolestaan osoittaa, mitä valintoja pitää tehdä haluttuun päämäärään pääsemiseksi.


Ketterästi liikenteeseen

Tulevaisuus on yrityksillä, jotka hallitsevat tietovirtoja ja pystyvät analysoinnin ja liiketoiminnallisen näkemyksen avulla kehittämään prosessejaan ja palveluitaan kilpailijoita paremmiksi ja asiakkaalle enemmän lisäarvoa tuottaviksi. Sekä dynaamisen strategian että optimaalisen toiminnan kannalta on oleellista paitsi menneen seuranta ennen kaikkea tulevaisuuden näkymän hahmottaminen.

– Koko maailmaa ei tarvitse muuttaa kerralla. Hyvä tapa lähteä liikkeelle kohti tiedolla johtamista, on hahmottaa kriittisimpiä prosessien ja palveluiden kipupisteitä – ja hoitaa ne ensimmäiseksi pois. Ketterästi askel kerrallaan etenemällä analytiikan avulla voidaan saada liiketoiminnalle merkittävää hyötyä. Hyvä työkalu kantaa jo puolet taakasta, esimerkiksi helppokäyttöisen ja sujuvasti integroituvan SPPS Modelerin avulla saadaan nopeasti käytäntöön sovellettavia tuloksia, Syväniemi vakuuttaa.


Huoltotarpeen optimoinnilla säästöjä

Hyviä kokemuksia analytiikan ja ennustemallien tuomista hyödyistä on esimerkiksi paperiteollisuudesta, jossa analysoimalla sensoreista kerättyä dataa on paperikoneen telan huoltoväliä voitu pidentää lähes viidenneksen. Tämä merkitsee tuotannon huomattavia säästöjä ja samalla toimintavarmuuden parantumista.


Sisäpaikannuksen avulla parempaa palvelua

Kauppojen sisäpaikannukseen liittyvän tiedon tallentaminen on kustannustason ja käsittelyn osalta kehittynyt tasolle, joka mahdollistaa tiedon nopean hyödyntämisen. Asiakkaalle voidaan ns. älykkään, taulutietokoneella varustetun ostoskärryn tai asiakkaan oman mobiililaitteen avulla  tarjota reitille osuvista tuotteista lisätietoa, kohdennettuja tarjouksia  ja erilaisia palveluita.


Ennustamisen avulla riittävyys- ja laatutakuu

Ravintolassa lyhyen säilyvyyden omaavien oluiden riittävyys ja tuoreus voidaan varmistaa oluttynnyreihin kiinnitettyjen sensoreiden avulla. Sensorit seuraavat tynnyreiden liikkeitä ravintolan sisällä ja varastossa. Käytössä olevien tynnyreiden alla olevat vaa’at puolestaan raportoivat reaaliaikaisesti kulutuksesta. Näin sensoritietojen avulla voidaan ennustaa oluen riittävyys ja varmistaa tuoreus.

Analytiikkamatka
datasta tietoon ja tiedolla johtamiseen
 

Tuulikki Markkulan ja Antti Syväniemen Analytiikkamatka-kirjan tarina kulkee datan lähteiltä tiedon analysoinnin jalostuksen kautta tiedolla johtamiseen ja toimintojen tehostamiseen. Tarinaan tuovat syvyyttä liike-elämän vaikuttajien ja asiantuntijoiden haastattelut digimurroksen vaikutuksesta liiketoimintaan.

Suomen Liikekirjat :: Analytiikkamatka