Ratkaisut tehostavat liiketoimintaa tiedonkeruun, oppivien algoritmien, digitaalisten mallien ja lisätyn todellisuuden hyödyntämisen avulla.

Rejlersistä poikkeuksellisen toimijan tekee sen lähestyminen. Uusia prosesseja ei tuoda asiakasyrityksiin pelkästään ”digitalisaation takia”, vaan tunnistaen yrityksen omat liiketoiminnalliset mahdollisuudet.

– Ymmärrämme insinöörialoja sekä asiakkaiden prosesseja, haasteita ja vahvuuksia, kertoo toimitusjohtaja Seppo Sorri.

– Teknologia on pelkkä väline tavoitteeseen pääsyssä, avain jalkautukseen on käyttäjälähtöinen suunnittelu ja pilotointi sekä johdon sitouttaminen, kuvailee kehitysjohtaja Antti Lilleberg.

– Kehittämämme ketterä palvelumalli digitalisaation alkuvaiheeseen, Accelerated Roadmap, rakentaa kehityspolun yrityksen nykytilanteen ja digitaalisten työkalujen vauhdittaman tulevaisuuden välille.

 

Tarvelähtöiset prosessit

– Asiakasyrityksen valmiusaste määrittelee startin. Jos yrityksellä ei ole selkeää visiota digitalisaation hyödyntämiseen, aloitamme sen kirkastamisesta, Sorri kuvailee.

Kun visio on selvä, toteuttaa Rejlers yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa roadmapin, jossa tavoitteet puretaan askeliksi.

– Asiakasyritysten tarpeet ja haasteet ovat hyvin vaihtelevia. Ne liittyvät esimerkiksi muuttuviin asiakastarpeisiin, uusiin tehokkuus- tai asiakaskokemusvaatimuksiin ja liiketoimintamalleihin.

”Teknologia on pelkkä väline tavoitteeseen pääsyssä, avain jalkautukseen on käyttäjälähtöinen suunnittelu ja pilotointi sekä johdon sitouttaminen.”

Tärkeätä on oikea suunta ja nopea oppiminen, siksi suosittelemme, että roadmapia lähdetään toteuttamaan nopeilla piloteilla, jatkuvasti suuntaa korjaten, Lilleberg avaa.

Rejlersin ratkaisut tuovat uusia innovaatioita yrityksiin.

– Esimerkkinä vaikkapa Fortumin kanssa toteuttamamme projekti, joka toi koneiden ja laitteiden tuottaman, reaaliaikaisen sensoritiedon käyttäjien saataville lisätyn todellisuuden sovelluksena tai teollisuuden kunnossapitoyhtiölle tekemämme uudenlainen tapa hyödyntää digitaalisia malleja, prosessi- ja anturitietoa sekä lisättyä todellisuutta toiminnassaan.

 

Koko organisaatio sitoutumaan

Sorri korostaa, että operatiivisen henkilöstön sitouttaminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää.

– Se mitä, missä ja milloin pilotoidaan tulee olla asioita, joiden takana henkilöstö seisoo, ja jotka auttavat heitä heidän työssään. Kyseessä voivat olla yksinkertaiset asiat, kuten päivittäisen kävelymatkan väheneminen.

Oikeanlaisella viestinnällä ja konkreettisilla teoilla voidaan saavuttaa paljon henkilöstön sitouttamisessa. Lillebergin mukaan on tärkeää tehdä näkyviksi vanhat käytännöt, eikä vain tuoda uusia tilalle. Uudet toimintatavat tuovat mukanaan aina epäilyksen tunnetta, joten keskeistä on uusien asioiden esilletuonnin systemaattisuus.

 

Kohti digitaalista tulevaisuutta

Sorri peräänkuuluttaa yrityksiltä ennen kaikkea rohkeutta asettaa digitalisaatioon liittyviä visioita.

– Mielestäni yritysjohdon pitäisi pystyä visioimaan täysin digitalisoitu, automatisoitu ja miehittämätön tuotantolaitos. Tämän ei tarvitse tarkoittaa henkilöstön poisjäämistä vaan heidän asemansa muutosta.

On enimmäkseen luovuudesta kiinni, kuinka hyvin liiketoimintaa voi kehittää, uusia liiketoiminta-alueita löytää tai palveluja parantaa muutosten avulla.

– Oikeita asioita pilotoimalla, oikeaa tietoa keräämällä ja soveltuvia jakelukanavia käyttämällä voi tehdä ihmeitä, Sorri toteaa.

Tässä luovassa prosessissa Rejlers on tulkkina ja tukena.

– Digitalisaation mahdollisuudet ovat niin suuret, että pikemminkin kyseessä on se mitä runsaudesta valitaan.