Markku-Henttinen
Tehokas toimitusketju
Yhteiskunnan toiminta lamaantuu, jos tavara ei pääse kulkemaan
Logistiikassa ja tehokkaassa toimitusketjussa jokaisella kuljetusmuodolla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.
pekka-sauri
Päästövähennykset
Vähähiilisyys on tulevaisuuden avainkysymys
Yritykset pyrkivät yhä enemmän minimoimaan hiilijalanjälkeään. Kyseessä ei ole pelkkä imagoetu – vaikka sen merkitys kasvaakin jatkuvasti – vaan myös kustannuskysymys.