Etusivu » Digitalisaatio » Tiedolla johtaminen lisää vesihuollon toimintavarmuutta
Sponsoroitu

Vesialalla tapahtuu niin digitalisaation kuin muiden hankkeiden parissa.

Vesialan tulevaisuus kytkeytyy vahvasti digitalisaatioon. Internet of Things (IoT) liittyy myös Lahden oman vesiyhtiön Lahti Aquan toimintaan.

– Olemme menossa vahvasti eteenpäin. Manuaalista työtä on automatisoitu jo pidemmän aikaa. Seuraava suuri kehitysetappi on järjestelmien kautta saatavan tiedon entistä tehokkaampi jalostaminen ja sen hyödyntäminen liiketoimintaa kehittävällä tavalla, sanoo Jouni Lillman, Lahti Aquan toimitusjohtaja.

Kertyneellä datalla pyritään lisäämään ennustettavuutta. Lillman nostaa esiin esimerkkinä jätevedenpuhdistamon, jossa kerätään paljon laatuun liittyvää dataa.

– Kerätyn ja analysoidun tiedon valossa pystymme ennakoimaan paremmin tulevaa. Esimerkiksi voimme huomioida etukäteen tapahtumia, kuten piikin energiankulutuksessa tai kemikaalien lisäystarpeet. Tiedon avulla voimme mallintaa tulevaisuutta ja se helpottaa toiminnan suunnittelua. 

Digitalisaatioon oleellisena osana liittyvät tietoturva-asiat ovat erittäin suuressa roolissa vesialalla, joka huolehtii yhteiskunnalle kriittisen elintarvikkeen saatavuudesta. Lillman huomauttaakin, että huippuluokan IT-osaajille tulee olemaan alalla erittäin suuri kysyntä.

Vientituote suoraan luonnosta

Lahti Aqua on hyötynyt kuluneen kevään käänteistä, sillä Lahdessa sijaitsee tuotantoaan kasvattaneita suuria elintarvikealan yrityksiä. Tämä koitui Lahti Aquan hyväksi, sillä ne kuuluvat yrityksen asiakkaisiin ja tarvitsevat tuotannossaan paljon vettä.

Salpausselän pohjavesivarannot ovat maan suurimmat, joten Lahti Aqualla riittää niistä ammennettavaksi monin verroin enemmän kuin nykyään hyödynnetään.

– Alueella syntyy 100 000 m³ pohjavettä vuorokaudessa ja me käytämme siitä noin 23 000 m³. Suomalainen pohjavesi on jatkuvasti uusiutuva luonnonvara ja kansainvälisestikin vertailtuna erinomaisen laadukasta.

Alueelle onkin noussut piakkoin toimintansa aloittava kansainväliseen vientiin keskittynyt H2O4u Finland -vedenpullottamo, jolle Lahti Aqua tulee toimittamaan vettä.

Next article