ville-tolvanen
5G-verkko
”5G-verkko muuttaa lähes kaiken”, toteaa digitalisti Ville Tolvanen
Digitalisaatio, eli teknologian integroituminen arkeen, tekee ATK:sta, eli automaattisesta tietojenkäsittelystä lopultakin totta. 5G mullistaa elämää valmistuksessa, logistiikkassa, liikkumisessa ja asumisessa. Voisi sanoa reaaliaikaisten verkkojen tekevän vihdoin digitalisaatiosta totta.
ville-tolvanen
Digitalisaatio
Ville Tolvanen: ”Digitalisaatiosta tulee vihdoinkin totta” 
Tänä vuonna digihankkeita tehdään aivan kaikkialla. Muutamassa vuodessa on menty eteenpäin valtavasti.
Tekoäly
Katriina Valli: Tekoälyn käyttöönotto ei ole vaikeaa
Data on keinoälyn polttoainetta. Algoritmi pystyy eheyttämään ja uudelleenluokittelemaan dataa muun muassa koneoppimisen ja luonnollisten kielten tunnistamisen avulla. Tieto saadaan muunnettua käytettävään muotoon myös legacy-järjestelmien epämääräisestä datasta.
johannes-puro
Digitalisaatio
Hypetermeistä mallintamiseen
Yritykset pyrkivät jäsentämään digitalisaation merkitystä omalle toiminnalle. Haasteena on erilaisten vaihtoehtoisten kehityspolkujen paljous, jokaisen vaihtoehdon tarjotessa omat etunsa, riskinsä ja lopputulemansa.