Etusivu » Digitalisaatio » Tekoäly avuksi putkirikkoon
Sponsoroitu

Vesihuoltosektorilla digitoitua tietoa hyödynnetään veden tuotantoketjun kaikissa osissa vedenottamolta kuluttajan hanaan ja jäteveden puhdistamolta takaisin vesistöön.

Vesihuoltoon valjastetun keinoälyn avulla suurista datamassoista voidaan tuottaa tietoa ja reaaliaikaisen tilannekuvan avulla havaita verkoston häiriötilanteita. Savonia-ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Petri Juntusen mukaan nyt päästään jouhevammin hyödyntämään dataa, jonka käsittely oli aiemmin hidasta ja hankalaa.

– Tekoäly voi tulkita esimerkiksi automaattisesti kameradatan perusteella viemäriverkoston kuntoa tai vedenkäsittelyprosessin toimintaa.

Tutkimuspäällikkö Patryk Wójtowicz Savoniasta muistuttaa, että vedenjakeluverkostojen reaaliaikaisilla tilannekuvajärjestelmillä verkoston häiriötilanteisiin voidaan reagoida nopeammin. 

– Putkirikkojen ja vuotojen kautta hukkaan valunut vesi on globaali ongelma, jonka myötä vesiverkkojen omistajien ja operaattoreiden intressit uutta teknologiaa kohtaan ovat kasvaneet.

Skaalautuva testausympäristö tärkeä

Vesihuoltosektorille viime aikoina saatujen sovellusten haasteena on kokonaisvaltaisen ja reaaliaikaisen tilannekuvan luominen koko vedenhankintaketjusta. Oikeanlainen testausympäristö on tärkeä.

– Testausympäristössä tulisi olla mahdollista testata useita erilaisia tiedonsiirtotekniikoita realistisissa olosuhteissa. Datan pitäisi lisäksi olla kätevästi esimerkiksi tekoälyn kehittäjien käytettävissä, Juntunen ja Wójtowicz sanovat.

Asiantuntijat kehuvat Kuopioon rakenteilla olevaa Savilahti SuperDMA:ta, jossa kyetään testaamaan vesihuollon digitalisointiin liittyviä ratkaisuja laboratoriomittakaavasta täyden mittakaavan olosuhteisiin. 

– Alueella on mahdollista käyttää kaikkia yleisimpiä tiedonsiirtotekniikoita. Lisäksi on tärkeää, että syntyvää dataa voidaan hallita Savonian oman datapalvelun, SAMi-järjestelmän kautta.

Tutustu Savonia ympäristötekniikan TK-yksikön tarjoamiin ympäristöalan tuotekehitys- ja testauspalveluihin.

Savonian ympäristötekniikan TK-yksikkö tarjoaa ympäristöalan tuotekehitys- ja testauspalveluita. TK-toiminnan painopisteitä ovat veden käsittelyteknologiat ja älykkäät vesihuollon ratkaisut. Savonia on osa Kuopio Water Clusteria.

Next article