Etusivu » Digitalisaatio » Big data koettelee juridisia reunaehtoja
Sponsoroitu

Suuret tietovarannot hyödyttävät niin yhteiskunnan kokonaisetua kuin yritystoimintaa. Tekoäly ja koneoppiminen edistyvät, uudelle liiketoiminnalle syntyy alustoja ja esimerkiksi terveystietoihin liittyvä data mahdollistaa seulontoja ja kohdennetumpia toimenpiteitä.

Samalla dataan liittyy suuria taloudellisia arvoja. Kuinka ne yhdistyvät arkaluontoisten henkilötietojen kanssa? Onko lainsäädäntö pysynyt mukana ja vastaako sopimustekniikka uutta todellisuutta?

Se, kuinka dataa hallinnoidaan, luovutetaan, hankitaan ja käsitellään, ei aina ole aivan selvää.

Nämä teemat näkyvät yritysjuridiikan palveluja tarjoavan Mäkitalo Asianajotoimisto Oy:n toimeksiannoissa. Vahvoja toimialoja ovat uusi teknologia, energia sekä rakennuttaminen.

– Yleinen tietosuoja-asetus sekä kansalliset henkilötietojen käsittelyä sääntelevät lait suojaavat yksilöä hyvin. Se nähdään sinänsä välttämättömänä, mutta usein myös byrokraattisena tekijänä, arvioi asenteita toimiston juristi Mikko Järvinen, maan johtavia GDPR-asiantuntijoita.

– Lainsäädäntö on kohdillaan, mutta sopimustekniikka hieman laahaa. Se, kuinka dataa hallinnoidaan, luovutetaan, hankitaan ja käsitellään, ei aina ole aivan selvää. Silloin asianajotoimistot ovat avuksi, jatkaa osakas Jani Rantanen.

Kun tietovarantojen kaupalliselle hyödyntämiselle luodaan pelisääntöjä, katseet ovat EU:ssa ja sen tulevassa datastrategiassa. Datastrategialla on tarkoitus luoda yhtenäiset sisämarkkinat datan hyödyntämiselle. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää yrityksiltä ja yhteisöiltä riskiarviota.

Henkilötietoja sisältävän datan osalta lista on pitkähkö.

– Käsittelyyn on oltava laillinen peruste sekä kirjallinen sopimus. On myös varmistettava, että sopijakumppani täyttää GDPR:n asettamat velvoitteet ja on huolehdittava rekisteröityjen oikeuksista ja informoinnista. Ja etenkin uutta teknologiaa käytettäessä on syytä teettää vaikutustenarviointi, toteaa Järvinen.

Mikäli dataa jaetaan, on Rantasen mukaan katsottava onko siihen oikeutta ja tarvetta, ja kuka omistaa jaetun datan oikeudet. Määriteltävä on myös sopijoiden keskinäiset vastuut, sopimuksen ajallinen ja maantieteellinen ulottuvuus ja se, onko kyse lisensoinnista vai myynnistä.

Juristeille lienee tarvetta.

Tarvitseeko yrityksesi juridista tukea? Lue lisää toimivista ratkaisuista yrityksenne ehdoilla.

Next article