Juho Siitonen
teknologiajohtaja, Are Oy

Näin kuvailee Are Oy:n teknologiajohtaja Juho Siitonen sitä, miten asiakas- tai käyttäjälähtöisyys näkyy moderneissa kiinteistöissä. Kyseinen esimerkki kuvaa Helsingin Teollisuuskatu 33:n kiinteistössä kesäkuussa käyttöön otettavaa ratkaisua.

– Mobiilikäyttöliittymän avulla kiinteistön käyttäjä ja ylläpito voivat tilata palveluita, ohjata ja optimoida kiinteistöä entistä paremmin palvelemaan tietoturvallisesti käyttäjien yksilöidyt tarpeet huomioiden. Helppous on kaiken a ja o, toteaa Siitonen.

 

Ennakoivaa kiinteistöhuoltoa

Uuden teknologian käyttöönotto kiinteistöissä on viime vuosina keskittynyt energia- ja kustannustehokkuuteen. Kiinteistöjen tulisi kuitenkin palvella käyttäjiä, ja siksi kiinteistöön liittyvän datan keräämisen ja hyödyntämisen tärkeys on ymmärretty.

”Tilasuunnittelussa onotettu tulevat käyttäjät mukaan heti rakennusprojektin suunnittelusta lähtien”

– Kiinteistön käytöstä kertyvä tieto yhdistettynä kiinteistön laite- ja järjestelmätietoon opettaa, miten koko kiinteistön tulisi toimia ja kuinka sitä pitäisi huoltaa. Tämä mahdollistaa tarpeen mukaisen ja ennakoivan kiinteistön huollon, kuvaa Aren tietohallintojohtaja Mikko Särkkä.

Teollisuuskatu 33:ssa tämäkin asia on viety mahdollisimman pitkälle.

Katossa sijaitsevat paneelit mahdollistavat käyttäjän tarpeet huomioivat, vedottomat ja muunneltavissa olevat tilat. Kaikki toimii saumattomasti yhteen, eikä erillisiä lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä ole. Matalaenergiakeskus niputtaa yhteen kaiken talotekniikan ja täten kiinteistöstä tulee jopa 25 % energiatehokkaampi kuin tavanomaisia ratkaisuja käyttämällä.

– Teollisuuskatu 33:n kiinteistön kokonaisratkaisut vievät koko alaa harppauksen eteenpäin, ja nyt voidaan puhua jo aivan eri tason älytaloista kuin aiemmin on totuttu, toteaa kiinteistön modernisoinnista vastaava kiinteistöpäällikkö Juha Huuskonen Onvest Oy:stä.

 

Käyttäjälähtöisyydestä kilpailuvaltti

Rakentamisessa ollaan herätty käyttäjälähtöisyyteen melko myöhään verrattuna moneen muuhun toimialaan. Miten käyttäjälähtöisyys näkyy kiinteistön suunnittelussa ja rakentamisessa?

– Kaikki lähtee käyttäjän tarpeiden tunnistamisesta ja arjen helpottamisesta. Kiinteistön on lisättävä käyttäjän viihtyvyyttä. Tekniikka toimii taustalla huomaamattomasti ja vaivattomasti. Esimerkiksi tilasuunnittelussa on otettu tulevat käyttäjät mukaan heti rakennusprojektin suunnittelusta lähtien, sanoo Siitonen.

Käyttäjälähtöisessä kiinteistössä on imua. Saumattomasti toimivissa ja mukautuvissa ympäristöissä viihtyvät niin työntekijät kuin vieraatkin. Tällä on kauaskantoiset vaikutukset työtehokkuuteen ja työhyvinvointiin.

Tulevaisuudessa käyttäjälähtöisyys viedään vielä pidemmälle. Arella puhutaan digitalosaatiosta kuvaamaan käyttäjälähtöisyyden ja kiinteistöhuollon digitalisaatiota.

Digitalosaatio tulee muuttamaan koko kiinteistöalaa siten, että kiinteistön käyttäjälle, ylläpidolle ja omistajalle tärkeät palvelut yhdistetään digitaalisessa ympäristössä. Markkinoille syntyy jokaisen arkea helpottavia käyttäjälähtöisiä palveluita.

– Tulevaisuuden digitaloissa käyttäjä on kunkku, toteaa Siitonen.