Skip to main content
Etusivu » Teollisuus » Vastuullisuusasiantuntija toteaa: ”Jos pakkaat, kierrätät”
Kierrättäminen

Vastuullisuusasiantuntija toteaa: ”Jos pakkaat, kierrätät”

pakkausmateriaalin-kierratys-pakkaus-vastuullisuus
pakkausmateriaalin-kierratys-pakkaus-vastuullisuus
Kuvat: Getty Images ja oma arkisto

Uudet jätedirektiivit johtavat pakkausmateriaalin entistä tehokkaampaan kierrätykseen, mikä lisää myös suoraan pakkausten valmistamiseen liittymättömien toimijoiden vastuita.

Ympäristöministeriön työryhmän mietintöön perustuva kansallinen jätelain uudistus on tätä kirjoittaessa vielä hallituksen esitystä vailla. Elintarviketeollisuuden ja muiden pakkausten tuottajavastuullisten osalta keskeiset muutokset tulevat Elintarviketeollisuusliitto ry:n vastuullisuusasiantuntija Anna Vainikaisen mukaan kuitenkin koskemaan pakkausten kierrätykseen liittyviä velvoitteita ja niiden lisääntymistä.

– Tähän kokonaisuuteen liittyvät muun muassa pakkaustuottajien rooli sekä vastuun jakautuminen pakkausten kierrätyksen järjestämisessä ja sen kustannuksista vastaamisessa.

Varmaa siis on, että vastuut lisääntyvät, vaikka vielä on liian aikaista arvioida miten.

– Osa uusista velvoitteista tulee suoraan jätedirektiiveistä, kuten pakkausjätteen korotetut kierrätysvaatimukset, Vainikainen muistuttaa.

Pakkaustuottajien kasvavat vastuut

Uudistettujen jätedirektiivien myötä pakkausten tuottajavastuun velvoitteet kiristyvät. Jätelain uudistuksessa on lisäksi pohdittu pakkaustuottajien vastuun laajentamista vähintään viisi huoneistoa kattavien asuinkiinteistöjen pakkausjätehuoltoon nykyisen Rinki-Ekopisteverkoston sekä yrityskohtaisen pakkauskierrätyksen ohella.

– Kierrätystavoitteet tarkentuvat, ja myös kierrätysmaksuja on suunniteltu porrastettavan ympäristöperusteisesti. Lisäksi erityisesti muoviin ja muovipakkauksiin kiinnitetään runsaasti huomiota.

Ympäristöministeriön johdolla valmistellaan myös SUP-direktiivin kansallista toimeenpanoa kesäksi 2021. Direktiivin soveltamisalaan kuuluu kymmenen erilaista tuotetta tai tuoteryhmää, joiden joukossa on erilaisia elintarvikkeiden pakkaamiseen käytettäviä tuotteita.

– Eri tuoteryhmille on eriasteisia velvoitteita käyttökielloista niihin liittyvän roskaantumisen kustannuksiin osallistumiseen, Vainikainen sanoo.

Toimijoiden velvoitteita lisätään

Lainsäädännön ja kustannusten myötä pakkaukset ovat saamassa uuden strategisen roolin myös niillä toimialoilla, joiden ensisijainen liiketoiminta liittyy muuhun kuin pakkausten valmistamiseen. Esimerkiksi elintarviketeollisuusyritysten merkitys jätehuollon toimijoina kasvaa, vaikka alan ydinbisneksenä ovatkin elintarvikkeet ja suhde pakkauksiin muodostuu oman tuotteen suojaamisen kautta. Vainikainen pitää erityisenä huomiota, jonka pakkaukset ovat saaneet kiertotalouden ja muiden ympäristövastuun aloitteiden myötä.

– Toimijoiden velvoitteita ollaan lisäämässä pakkauksen end-of-life -päässä, eli tuottajavastuullisille toimijoille lisätään lainsäädännöllistä vastuuta pakkausten asianmukaisen kierrätyksen järjestämisessä. 

Next article