Skip to main content
Etusivu » Teollisuus » Hyvin pakattu elintarvike takaa turvallisuuden
Pakkaus

Hyvin pakattu elintarvike takaa turvallisuuden

elintarvike-pakkaus
elintarvike-pakkaus
Kuva: Getty Images

Pakkauksen kestävyys varmistaa elintarvikkeen turvallisuuden sekä säilyvyyden ja tätä kautta ehkäisee hävikkiä.

Pakkaus pitäisi saada auki, mutta saksia ei ole lähettyvillä. Kiskomalla ja repimällä se vihdoin aukeaa. Joskus tiukasti pakatut elintarvikkeet kismittävät, mutta kunnollinen pakkaus turvaa paitsi toimivan logistiikan, myös sen, että tuote saadaan jakeluketjun läpi kuluttajan käsiin ehjänä.

– Näin minimoidaan hävikki ja sen myötä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Pakkaukset myös informoivat kuluttajia tuotteen asianmukaisesta säilytyksestä, Elintarviketeollisuusliitto ry:n johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Vainikainen sanoo. 

Jäte- ja pakkausjätelainsäädännössä säädetään pakkausten tuottajavastuusta, jonka alaisia elintarviketeollisuuden yritykset ovat jo pitkään olleet.

– Yritykset vastaavat toiminnassaan syntyvän pakkausjätteen asianmukaisesta kierrätyksestä. Tuottajavastuu koskee myös kuluttajapakkauksia, eli yritykset osallistuvat kuluttajien saatavilla olevan Rinki-Ekopisteverkoston ylläpitoon, Vainikainen kertoo.

Lainsäädäntö määrittää reunaehdot

Vainikainen painottaa, että pakkausten kierrätettävyydestä keskustellessa tulee muistaa elintarviketurvallisuus ja sitä määrittävät tekijät.

– On tarkkaan määritelty, millaiset materiaalit saavat olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Tämä lainsäädäntö määrittää muun muassa, millaista kierrätysmateriaalia pakkauksissa käytetään, jotta sen hygieenisyys ja turvallisuus voidaan turvata.

Lue myös: Biopohjainen ja biohajoava PLA-muovi lisää suosiotaan

Myös pakkauskehityksessä ensisijainen tekijä on pakkauksen kestävyys. Tuoteturvallisuuden varmistaminen määrittää kaikkia muita pakkauksiin liittyviä ratkaisuja.

– Kehitettävät ratkaisut sekä kierrätysmateriaalien ja muiden materiaalien saatavuus ovat samoin riippuvaisia pakkauksille asetetusta lainsäädännöstä ja toimijakohtaisista vaatimuksista, Vainikainen toteaa.

Pakkausten kierrätys olennainen osa kiertotaloutta 

Pakkaus on Vainikaisen mukaan elintarviketeollisuudelle myös kustannustekijä, jolloin materiaalitehokkuus pakkausratkaisuissa on tästäkin syystä niin sanotusti sisäänleivottu tekijä.

– Alan yrityksissä myös kanavoidaan kuluttajilta saatu palaute pakkauskehitykseen. Tästä esimerkkinä ovat erilaiset pakkauskoot erilaisten perhekokojen tarpeisiin.

Pakkausten merkitys osana elintarvikeketjun vastuullisuutta on kasvanut, ja erityisesti muovi on herättänyt intohimoja. Vainikainen korostaa pakkausten kierrätyksen olevan yksi merkittävä osa kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistämisessä, mutta mieltää samalla keskustelua käytävän erityisesti pakkausten osalta helposti vain osakokonaisuuksiin keskittyen.

– On huomioitava myös tuotteen suojaaminen sekä sen merkitys koko elintarvikeketjun ilmastotyölle ja materiaalitehokkuudelle eli hävikin hallinnalle. Pakkausta tulisikin tarkastella osana kokonaisuutta yhdessä tuotteen kanssa. 

Next article