Etusivu » Vesitekniikka » Digitaalisuus tekee vedestä älykästä
Sponsoroitu

Eero Antikainen

tutkimus- ja kehityspäällikkö, Savonia

Patryk Wójtowicz

tutkimuspäällikkö, Savonia

Smart Water -sektori on globaalisti nopeiten kasvava osa-alue vesihuoltosektorilla.

Suomessa on kattavasti vedenkäsittelyn osaamista, mutta samalla vesijohtoverkostojen korjausvelka kasvaa huomattavalla vauhdilla. Vanhenevan infran hallinta edellyttää enenevissä määrin monitorointia niin vesilaitoksella, verkostossa kuin asiakkaalla: tarvitaan tekoälyä, IoT:tä ja datan älykästä tulkintaa.

– Digitaalisilla työkaluilla voidaan yhdistää sensorit, älykäs datan tulkinta ja paikkatieto yhteen, jolloin saadaan muodostettua tilannekuvaa koko verkostosta, kertoo Savonian tutkimuspäällikkö Patryk Wójtowicz.

– Smart Water -ajattelun voi jakaa kahteen painopisteeseen. Toinen on kiertotalouden hengen mukaisten vedenkäsittely- ja talteenottoprosessien kehittäminen, toinen älykkäät digitaaliset vesihuollon ratkaisut. Uusien innovaatioiden kehittämiseksi tarvitaan testausta laboratoriossa sekä erityisesti kentällä todellisissa käyttöympäristöissä. Esimerkiksi osa vedenjakeluverkostosta voidaan instrumentoida testialustaksi, kuten Kuopion Savilahdessa on tehty, jatkaa Savonian tutkimus- ja kehityspäällikkö Eero Antikainen, joka toimii myös Kuopio Water Clusterin koordinaattorina.

Suomen monipuolisin vesialan tutkimuskeskittymä

Savonia-ammattikorkeakoulu on tehnyt kahdenkymmenen vuoden ajan veteen liittyvää soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Keskeisten tutkimuskumppaneiden kanssa on muodostettu vesialan monipuolisin ekosysteemi Kuopio Water Cluster.

– Ongelmat ovat yleensä hyvin monitahoisia, tarvitaan insinööriosaamisen lisäksi muun muassa kemian ja mikrobiologian osaamista. Etsimme Kuopio Water Clusterin sisältä parhaat laitteet ja osaamisen ongelman ratkaisemiseen, Eero Antikainen lupaa.

– Business Finlandin rahoittama SWIM Smart Water Management edistää vesisektorin digitalisaatiota, hankkeen veturiyritys on Nokia, lisää Patryk Wójtowicz.

Ota yhteyttä!

Eero Antikainen vastaa, mikäli olet kiinnostunut Savonian tai Kuopio Water Clusterin tarjoamista palveluista: [email protected]

Patryk Wójtowicz kertoo mielellään SWIM-hankkeesta: [email protected]

Lisätietoa kuopiowatercluster.com ja savonia.fi

Yhteistyössä mukana myös:

Next article