Etusivu » Teollisuus » Todennettuja tuloksia uusien vesiteknologioiden tuotekehityksen tueksi
Sponsoroitu

Eero Antikainen

rakennus- ja ympäristötekniikan tutkimus- ja kehityspäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu

Matka laboratoriokokeista täysimittaiseen tuotantokäyttöön voi olla pitkä.

Testaamalla uusia vesiteknologian sovelluksia tai prosesseja hallituissa olosuhteissa tuotekehitysaikaa voidaan lyhentää huomattavasti. Pilottilaitteistoilla päästään lähelle oikeaa mittakaavaa ja saadaan käyttökokemuksia prosessien tai sovellusten toimivuuden todentamiseksi todellisissa käyttöolosuhteissa.

– Kun kehitetään esimerkiksi uutta LED-pohjaista desinfiointimenetelmää, ei laboratoriomittakaava riitä osoittamaan saadaanko kaikki vesijohtoverkostossa olevat taudinaiheuttajat eliminoitua. Eikä mikrobeja voida lisätä vesilaitoksen käyttövesiputkistoon kokeilun vuoksi. Tarvitaan koeympäristö, jossa vesi voidaan kontaminoida turvallisesti ja sen jälkeen monitoroida sitä, Savonia-ammattikorkeakoulun Rakennus- ja ympäristötekniikan tutkimus- ja kehityspäällikkö Eero Antikainen toteaa.

Tuotekehityslaboratorio palvelee yrityksiä

Kuopio Water Cluster yhdistää Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Ruokaviraston osaamisen Savonia-ammattikorkeakoulun kyvykkyyteen rakentaa teknisiä sovelluksia ja testata niiden toimivuutta käytännössä. Klusteri on puolueeton toimija, jolla on kolme painopistealuetta: vedenkäsittelyn prosessien kehittäminen paljon vettä käyttävälle teollisuudelle, vesiympäristöjen monitorointi ja mallinnus sekä vesihuollon digitalisointi.

– Sekä teollisuuden että vesilaitosten tuotekehitysprojekteissa on sama toimintaidea. Teemme laboratoriokokeiden ja pilottien lisäksi myös koeajoja asiakkaiden tuotantoympäristöissä. Yritykset kaupallistavat tuotteensa itse, mutta klusteri auttaa testaamalla ja evaluoimalla uusia innovaatioita, kertoo Antikainen.

– Digitalisaatio, eli uudet älykkäät ratkaisut ja sovellukset, on nopeimmin kasvava teknologia-alue vesihuoltosektorilla. Kun mittalaitteita yhdistetään keinoälyyn ja älykkäisiin algoritmeihin, saadaan uutta näkemystä ja ymmärrystä esimerkiksi vedenjakeluverkostojen tilannekuvasta, Eero Antikainen summaa.

Lisätietoa:
TK-päällikkö Eero Antikainen
044 785 6325
kuopiowatercluster.com

Next article