Etusivu » Teollisuus » Stop vesiverkoston vuodoille!
Sponsoroitu

Tapio Mäki

liiketoimintapäällikkö, Lining Oy

Vesilaitokset saavat aluemittausjärjestelmän avulla tietoa verkostostaan ja myös hallintaan verkostonsa mahdolliset vuotovedet, jolloin kustannuksia säästetään oleellisesti. Myös luonto kiittää.

Vesihuoltolaitosten on järkevää pyrkiä mahdollisimman reaaliaikaiseen vesienhallintaan, mikä luo jatkuvasti lisätarpeita tähän soveltuvien uusien laitteistojen ja menetelmien kehittämiseksi.

– Vesilaitokset seuraavat vuotojen määrää, verkoston ikää ja verkoston kuntoa olemassa olevan tekniikan lisäksi kokemukseen perustuen. Isoilla vesilaitoksilla on myös verkosto-omaisuuden hallintaan tarkoitettuja kunnossapito-ohjelmia, liiketoimintapäällikkö Tapio Mäki Lining Oy:stä kertoo.

Aluemittausjärjestelmät koostuvat sekä puhtaalle että jätevedelle tarkoitetuista tekniikoista, kuten paineen- ja virtauksen mittaus, paineensäätö- ja hallinta sekä verkoston ohjaukseen ja valvontaan liittyvä automaatio. Mainittu tekniikka sijoitetaan useimmiten laitekaivoon.

Vuotojen hallinnointi on myös ekoteko

Eräällä paikkakunnalla havahduttiin talousveden vuotomäärän nousuun, kun linjaston vedestä katosi jopa 24 prosenttia. Aluemittausjärjestelmän avulla verkoston vuodot saatiin kuriin, ja samalla syntyneiden yleiskustannusten säästöjen myötä järjestelmä maksoi itsensä takaisin muutamassa vuodessa.

– Valvonnan ja verkoston hallinnan kautta vesilaitos saa ajantasaista dataa, mutta myös tietoonsa mahdolliset vuodot. Kun verkoston vuotovedet saadaan hallintaan, säästetään kustannuksia, Mäki muistuttaa. 

Ajan tasalla olevalla verkoston hallinnalla ja ohjauksella säästyy kallisarvoista energiaa.

Hän painottaa vuotavien verkostojen korjaamisen olevan myös ympäristöteko.

– Ajan tasalla olevalla verkoston hallinnalla ja ohjauksella säästyy kallisarvoista energiaa – sekä vettä että sähköä, kuten myös veden puhdistukseen mahdollisesti tarvittavia kemikaaleja. 

Lining Oy
Oy Lining Ab on erikoistunut puhdas- ja jätevesilinjojen sekä laitosten teknisiin ratkaisuihin ja on osa 31 maassa toimivaa Indutrade-konsernia. Yli 60-vuotisen toiminnan perustana ovat vastuullisuus, innovatiivisuus sekä tuloksellisuus.

Next article