Etusivu » Tulevaisuuden elintarviketeollisuus » Vastuu on meillä jokaisella
Sponsoroitu

Pasi Lähdetie

toimitusjohtaja, Suomen Viljava Oy

Ruoankulutuksella ja -tuotannolla on suuri vaikutus ympäristöön. Paras ruoka on terveellistä ja hyvää, mutta myös vastuullisesti tuotettua ja kulutettua.

Maanviljelyn ja ruoantuotannon päästöt ovat globaalisti noin 17 000 megatonnia, joka vastaa miltei kolmannesta kaikista päästöistä. Samalla maapallon väestön määrä lisääntyy jatkuvasti ja elintaso nousee. Suomen Viljava Oy:n toimitusjohtaja Pasi Lähdetie kuvailee kehittyvien talouksien kasvavan keskiluokan siirtyvän länsimaiseen ruokavalioon, jossa kotieläintuotteita kulutetaan yhä enemmän.

– Tärkeintä olisi kuitenkin tasapainoinen ruokavalio, jossa kasvi- ja eläinpohjaiset ruoat ovat oikeassa suhteessa ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

Hiilineutraalius ja eurojen säästäminen tukevat toisiaan.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimenpiteitä koko ruoantuotantoketjussa. Lähdetie haluaa ruokaketjussa osoittaa vastuuta myös ruoan loppukäyttäjille eli tavallisille kuluttajille. 

– Kuluttaja valitsee viime kädessä, mitä kaupassa koriinsa laittaa. Meillä kaikilla on suuri vastuu tehdessämme ostopäätöksiä, asioita ei voi ulkoistaa yksin tuotantoketjun alkupäähän, Lähdetie muistuttaa.

Sivuvirtojen hyödyntäminen tuo taloudellista etua

Elintarviketuotannossa muodostuu huomattava määrä sivujakeita, joita voidaan jatkojalostaa energiaksi ja teknologian kehittyessä myös muiksi tuotteiksi. Lähdetien mukaan esimerkiksi Viljava on panostanut viljan käsittelyn sivuvirtana syntyvän viljapölyn hyödyntämiseen lämmön tuottamisessa.

– Viljan käsittelyssä syntyy vuosittain viisi miljoonaa kiloa viljapölyä, josta tuotetaan lämpöenergiaa omaan käyttöön sekä myydään kaukolämpöverkkoon. Viljavan tuotannossa syntyy myös kauran ja härkäpavun kuorta, jota käytetään samoin lämmön tuotantoon. 

Sivuvirtojen tehokas ja tuottava käyttö on yrityksille samalla myös taloudellisesti kannattavaa. 

– Hiilineutraalius ja eurojen säästäminen tukevat toisiaan. Hiilidioksidipäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi tekemämme toimenpiteet ovat tuoneet yrityksille kustannussäästöä ja uutta liiketoimintaa, Lähdetie sanoo.

Vastuullisuus mukana kaikessa Viljavan toiminnassa

Viljavan eri puolilla maata sijaitsevien varastojen kautta kulkee lähes puolet Suomen kauppaan tulevasta viljasta. Viljavassa tehdään jatkuvasti töitä toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

– Viljan kuivauksessa käytetty maakaasu ja kevyt polttoöljy on korvattu viljan pölystä tuotetulla lämpöenergialla. Olemme myös siirtyneet käyttämään päästötöntä sähköä. Näiden toimenpiteiden ansiosta Viljava on miltei hiilineutraali toimija, Lähdetie jatkaa. 

Seuraavaksi Viljava aikoo Lähdetien mukaan eri yhteistyökumppaniensa kanssa yhteisvoimin siirtyä tekemään toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

– Lähdemme yhteistyökumppaniemme kanssa suunnittelemaan toimenpiteitä viljaketjun kokonaislogistiikan CO2-päästöjen vähentämiseksi. Tämä kulkee linjassa myös EU-komission Green Dealin tavoitteiden kanssa.

3 vinkkiä paremman sadon kasvattamiseen

Ravinteet kiertoon – ympäristön kannalta on tärkeää, että ravinteet otetaan talteen sadon muodossa ja ravinteet palautuvat ketjussa takaisin peltoon. 

Muista äiti maa – maan vesitalouden ja rakenteen pitää olla kunnossa. 

Täsmää ajoitus – oikein ajoitetut viljelytoimenpiteet viimeistelevät hyvän sadon. 

Suomen Viljava Oy

Vuonna 2002 perustettu, Suomen suurin, viljan ja agribulk-raaka-aineiden käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut palveluyritys tarjoaa varastointi- ja käsittelypalveluja paitsi kotimaan markkinoilla myös vienti-, tuonti- ja transitokaupassa toimiville yrityksille

Kotimaiset viljapalvelut

Next article