Etusivu » Digitalisaatio » Käyttääkö yrityksesi optimaalisesti pilvipalveluja?
Sponsoroitu

Seppo Ihalainen

toimitusjohtaja, Ficolo Oy

Julkinen pilvi tarjoaa hyvää teknologiaa, mutta väärin käytettynä sen kulut paisuvat ja tietoturva sekä kontrolli omasta datasta heikkenevät, sanoo Ficolon Seppo Ihalainen.

Ficolo on suomalainen yritys, joka tarjoaa täyden palvelun pilviratkaisut julkisia tai yksityisiä pilvipalveluja hyödyntäen. Ficololla on neljä omaa ISO 27001- ja ISO 22301 -sertifioitua konesalia.

– Me tarjoamme asiakkaalle parhaat palat sekä pilvi- että konesalimaailmasta. Tänä päivänä kaikissa ict-projekteissa pilvellä on jokin rooli. Se ei ole kuitenkaan oikopolku onneen, vaan kokonaisuudessa pitää huomioida myös palveluiden suojaus ja ylläpito, sanoo toimitusjohtaja Seppo Ihalainen.

Tarkkuus on valttia pilvipalvelua valitessa

– Voisi sanoa, että pilvi ei ole paikka, vaan tapa tehdä it-asioita ja maksaa palveluista. Kun datan paikasta tulee tärkeä esimerkiksi turvallisuuden, viranomaissäädösten tai asiakkaan palvelun luonteen vuoksi, avuksi voidaan ottaa konesalit. Tällöin asiakkaalla säilyy täysi kontrolli siitä, kuka tietoihin pääsee käsiksi. Ficolon ratkaisuilla kansainvälisiin tai kansallisiin tietoturvavaatimuksiin voi vastata usein paremmin kuin julkisissa pilvipalveluissa.

– Kriittisillä toimialoilla it-palvelut pitää kriisitilanteissa pystyä tuottamaan kotimaasta. Viranomaiset voivat edellyttää etukäteen varautumista. Tähän kumppanuus paikallisen hybridikonesalitarjoajan kanssa on turvallinen valinta. Ficolon konesaleihin saadaan rakennettua varaympäristö, joka on täysin omassa kontrollissa.

Voimme optimoida pilven käytön kaikissa tilanteissa, sijaitsee data sitten yrityksen omassa konesalissa, julkisessa pilvessä tai Ficolon datakeskuksissa.

– Oikein käytettynä julkinen pilvi tarjoaa hyvää teknologiaa, mutta väärin käytettynä kustannukset moninkertaistuvat ja tietoturva sekä kontrolli omasta datasta heikkenevät. Pilvipalvelusta maksetaan käytön mukaan, mutta jos yritys ei tiedä tarkkaan käyttömääriä, eteen voi tulla yllätyksiä. Julkiseen pilveen ei tarvitse myöskään mennä esimerkiksi siksi, että joskus tarvitaan erityisominaisuuksia, kuten paljon kapasiteettia vaativaa tekoälyä. Hyvässä hybridipilvessä kaikki nämä voidaan optimoida kustannustehokkaammin.

Helppo tapa hallinnoida

Oleellista Ihalaisesta on käyttää pilven ominaisuuksia ja palveluja silloin, kun niitä tarvitaan.

– Työkuormat tulisi ajaa aina kulloinkin optimaalisessa ympäristössä. Me autamme yrityksiä rakentamaan pilvipalvelujen elinkaarimallin, jossa pilveä voi ottaa käyttöön juuri optimaalisen määrän kulloisenkin tarpeen mukaan.

– Samoin autamme rakentamaan pilvien välissä olevia verkkoja. Niistä huolehtiminen on tärkeää, sillä jos eri pilvien väliset yhteydet ovat haavoittuvia, liiketoiminnan salassa pidettävät tiedot ovat vaarassa. Liiketoimintakriittiset sovellukset pitää olla aina käytettävissä, joka edellyttää erityistä panostusta pilviverkkojen varmuuteen.

Ficolon Cloud Management Platform (CMP) mahdollistaa helpon tavan hallita useita privaatti- ja julkipilviä. Se perustuu Morpheus Datan pilvihallintatyökaluun, joka sijoittuu Gartnerin CMP-tutkimuksen Leader-kategoriaan. Megaport SDN-verkko mahdollistaa sekä  käyttäjien turvalliset ja joustavat yhteydet että pilvipalveluiden väliset tiedonvälitykset hallitusti.

– Moni yritys on jo pilvessä, mutta harva on vielä optimoinut sitä. Voimme optimoida pilven käytön kaikissa tilanteissa, sijaitsee data sitten yrityksen omassa konesalissa, julkisessa pilvessä tai Ficolon datakeskuksissa, Ihalainen kiteyttää.

Arvot edellä

Ficolo on maailman ensimmäinen konesaliyritys, joka on saanut parhaan mahdollisen arvosanan ympäristöystävällisyydessä.  Tämä Dark Green -luokitus annetaan hankkeille, jotka auttavat hidastamaan ilmastonmuutosta.

– Yrityksen IT-ympäristön siirto pilveen ei ole aina ympäristöystävällinen ratkaisu. Ostajan vastuulla on varmistaa, että palveluntarjoaja on sitoutunut ympäristöarvoihin. Me olemme, ja siksi palvelumme voi usein olla julkista pilveä ympäristöystävällisempi valinta, Ihalainen kertoo.

Next article