tolvanen-ville
Strategia
Ville Tolvanen ja digitalisaation tiekartta
Mitä tehdä, kun pitäisi tehdä digiloikka, eikä ollenkaan tiedä mistä aloittaa?
kunnossapito
Strategia
Peruutuspeiliin katsomisen aika on ohitse – aika ennakoida
Yritykset ovat siirtymässä historiaan katsovasta kunnossapidosta ennakoivaan, tulevaisuuteen katsovaan kunnossapitoon.