tolvanen-ville
Strategia
Ville Tolvanen ja digitalisaation tiekartta
Mitä tehdä, kun pitäisi tehdä digiloikka, eikä ollenkaan tiedä mistä aloittaa?
reijo-aarnio-tietosuoja
Tietoturva
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio: Tietosuojan hallitseminen tuo kilpailuetua
EU:n tietosuoja-asetusta motivoi vahvasti digitaalisen toiminnan vauhdittaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.