vesi- ja ympäristötekniikka

TOPICS

Sponsored content

Energiatehokasta jätevedensiirtoa ilman hajuhaittoja

Matalaenergiamallinen pumppausjärjestelmä hyödyntää jäteveden siirtolinjan omaa painetta ja liike-energiaa, jolloin pumput ovat käynnissä vähemmän aikaa ja energia-
tehokkuus lisääntyy. Maan päälle asennettu pumppaamo on helppo huoltaa, eikä siinä tasaisesti virtaava vesi vuoda yli.

Advertorial

Ympäristölaboratoriot lähellä asiakasta

Testaamisen tarve ja merkitys kasvavat jatkuvasti; mitä ei mitata, sitä on vaikea parantaa. Samalla tulosten luotettavuuden painoarvo lisääntyy. Vääriä hälytyksiä ei saa tulla, mutta poikkeamiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti.

Sponsored content

Digitalisaatio turvaa tulevaisuuden vesihuollon

Mitä jos saisit ilmoituksen laitteen kulumisesta jo ennen sen vikaantumista tai tiedon orastavasta vuodosta? Entä jos käytettävissäsi olisi vesilaitoksen kuormitusennuste, joka huomioi säätilan, yleisötapahtumat ja muut normaalista poikkeavat kulutustilanteet?

Advertorial

Jätevesien luonnollista biopuhdistusta vaivattomasti 

Suomalainen cleantech-innovaatio puhdistaa loma-asuntojen jätevedet ekologisesti, helppohoitoisesti ja kustannustehokkaasti. Biologiseen mikrobitoimintaan perustuva harmaiden vesien puhdistusjärjestelmä joustaa kohteen ja käyttöasteen mukaan.