Suomalainen yrityskiihdyttämö Vertical nostaa terveysteknologian start-up -yrityksiä innovaatiovaiheesta kaupallisen tuotannon kynnykselle yhdessä suuryritysten kanssa.

– Lähes kaikki start-up -yrityksemme ovat tekemisissä digitaalisuuden kanssa, kertoo Verticalin operatiivinen johtaja Kenneth Salonius.

– Olemme pohjoismaiden ensimmäinen terveysteknologian digitaalisiin ratkaisuihin erikoistunut yrityskiihdyttämö.

Aloittavat yritykset ovat Verticalissa noin puolen vuoden ajan.

– Aloitimme vuosi sitten ottamalla sisään kymmenen yritystä, ja tämän vuoden alussa otimme seuraavan erän. Maamme korkeasta tasosta ja hyvästä maineesta terveysteknologian alalla kertoo, että pyrkijöitä kevään ohjelmaamme oli 160, joista suuri osa ulkomailta. Suomi nähdään hyvänä lähtömaana tällä alalla, kertoo Salonius.

 

Innovaatiot lähtevät käytännön tarpeista

Yleensä tuoteinnovaatio syntyy, kun huomataan tarve. Joskus myös havaitaan valmiin innovaation ratkaisevan toisenkin ongelman kuin sen, jolle se alunperin oli tarkoitettu.

– Arjen tarpeesta on syntynyt esimerkiksi aktiivisuuden laatua seuraava mobiiliapplikaatio, joka on edistyneempi kuin tähänastiset vastaavat palvelut tai tuotteet, kertoo Salonius.

– Nyt käytössä olevat tuotteet tarjoavat lähes pelkkää kylmää dataa, mikä ei pitkään jaksa motivoida käyttäjäänsä.

Liikunnan teholla on suuri merkitys terveydelle, joten pelkkä 10 000 askelta päivässä ei riitä. Sovellus erottelee erilaiset lajit toisistaan ja antaa käyttäjälle pisteitä terveysvaikutteisesta liikunnasta. Sovellus ilmoittaa käyttäjälle, kun päivän terveysannos on saavutettu.

– Oman terveydentilan tarkkailuun tarkoitetut laitteet ovat suosittuja, mutta niihin liittyy huomattava tietoturvariski, jatkaa Salonius.

– Harva valmistaja on ottanut asiaa huomioon riittävällä vakavuudella. Väärinkäytön mahdollisuuksia on paljon: henkilötunnus voidaan kaapata, arkoja terveydellisiä tietoja saatetaan vuotaa väärille tahoille.

Yksi Verticalin yrityksistä kehittää ratkaisua, joka tarjoaa sovellusten kehittäjille EU-säädökset ja tietoturvasäädökset täyttävää valmista tietokantapalvelua ja tietoturvaa. Tämä säästää yrityksen aikaa ja vaivoja, ja antaa tilaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

– Suomessa on tällä alalla hyvin paljon pieniä yrityksiä, joilla on suurta potentiaalia. Elämme terveysteknologian aallon harjalla ja siitä kannattaa nyt ottaa kaikki irti, toteaa Salonius.