Monivuotinen kokemus ja hyvä yhteistyö voivat jäädä sivuun, jos yksityiset palveluntuottajat rajautuvat ensihoidon tuottamisen ulkopuolelle.

Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitoasetus astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Asetuksen mukaisesti sairaanhoitopiirit voivat edelleen kilpailuttaa ensihoidon palvelut ja asetus velvoittaa järjestäjät vertailemaan tuotannon vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua.

Med Groupin palvelujohtaja Laura Riski valottaa tilannetta yksityisten toimijoiden osalta:

”Toivomme suuresti, että ennen lopullista lakiuudistusta päättäjät miettivät, miksi toimiva malli pitäisi ajaa alas.”

 – Mikäli tulevassa lakiuudistuksessa kiireellinen ensihoito määritellään viranomaistoiminnaksi, tarkoittaisi se yksityisten tuottajien poistumista alalta, etenkin pieniltä paikkakunnilta. Kuten uudessa asetuksessa linjataan, on ensihoito terveydenhuoltoa eikä viranomaistyötä ja niin se laissa tulisi määritellä jatkossakin.

Riskin mukaan toimivaa nykymallia ei kannata horjuttaa. Maakunnat tuntevat oman alueensa erityispiirteet ja heidän tulisi saada arvioida täydentävän yksityisen palveluntuotannon tarve jatkossakin. Lain ei tulisi pakottaa heitä tuottamaan palvelut yksin. Viimeisen 70 vuoden ajan sadat ensihoitoyritykset ovat tarjonneet laadukasta ja kustannustehokasta sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelua suomalaisille. Parhaimmillaan yksityiset palveluntuottajat täydentävät joustavasti julkisia toimijoita.

Riski toivoo, että päättäjät perehtyisivät nykytilanteeseen riittävästi.

– Ensihoito ja sen järjestämismallit ovat tällä hetkellä päättäjille vieraita. Toivomme suuresti, että ennen lopullista lakiuudistusta päättäjät miettivät, miksi toimiva malli pitäisi ajaa alas ja palvelut tuottaa ainoastaan julkisen toiminnan palveluna.