Pohjoismaiden ensimmäinen kasvojen kudosten siirtoleikkaus vaati viiden vuoden valmistelujakson.

– Leikkausta oli suunnittelemassa 50 ihmistä ja tiimissä oli lääkäreitä 11 eri erikoisalalta, joilla kaikilla oli oma roolinsa suunnittelussa, leikkauksen onnistumisessa ja jälkihoidossa. Kaiken kaikkiaan prosessiin liittyi leikkauksen lisäksi valtavasti erilaisia asioita, kertoo operaatiota johtanut dosentti, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Patrik Lassus.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä toteutettu kasvojensiirto koostui kolmesta eri leikkauksesta. Luovutusleikkauksessa elinsiirtopotilaan kasvoista irrotettiin siirrettäviä kudoksia. Samaan aikaan siirteen vastaanottajan kasvoja valmisteltiin poistamalla kasvoista korvattavat osat. Kolmannessa leikkauksessa saajan kasvot rakennettiin uudestaan.

Kaiken kaikkiaan operaatio kesti 21 tuntia.

– Leikkaukseen päädyttiin, koska vuosia aiemmin vammautuneella potilaalla oli ollut jo pitkään toiminnallisia haasteita niin hengittämisen, puhumisen kuin syömisen kanssa. Potilaalle ei ollut enää tarjolla perinteisiä leikkausmenetelmiä, joilla olisi voitu olennaisesti parantaa tilannetta, Lassus toteaa.

 

3D-teknologialla lyhennettiin leikkausaikaa

Leikkauksen suunnitteluvaiheessa operaatiota mallinnettiin 3D-teknologialla.

– Leikkauksessa poistettiin ylä- ja alaleukaa ja 3D-mallinnuksella määritettiin tarkkaan se, miten huonot osat sahataan pois, Lassus kertoo, ja jatkaa:

– Mallinnusta hyödynnettiin myös siirron suunnittelussa, sillä luovuttajan kasvojen luut ovat vääjäämättä erimuotoiset kuin saajalla.

Operaatiossa käytettiin 3D-printattuja leikkausohjaimia, joilla ohjattiin luiden sahausta.

– Leikkausohjain on täysin yksilöllisesti suunniteltu kappale, joka asetetaan potilaan luiden päällä ohjaamaan sahausta. Ohjain tekee työstä millintarkkaa, jolloin luunpinnat osuvat hyvin yhteen.
Leikkausohjaimien käyttö nopeutti operaatiota useilla tunneilla.

– Vastaavia leikkauksia on tehty maailmalla ilman ohjaimia ja teknisesti leikkaus olisi ollut mahdollinen ilmankin niitä. Käytännössä leikkaus olisi kuitenkin ollut huomattavasti hitaampi ja todennäköisesti emme olisi saavuttaneet samaa tarkkuuden astetta. 3D-teknologiasta oli ehdottomasti iso etu kasvojensiirtoleikkauksessa, Lassus päättää.

 

Kasvojen kudosten siirto-operaatiot

Raportoituja kasvojen kudosten siirto-operaatioita on tehty maailmalla vasta 35. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin suorittama leikkaus oli ensim­mäinen Pohjoismaissa tehty kasvojensiirto.

  • Kasvojensiirto luokitellaan elinsiirroksi.
  • Husin toteuttaman kasvojensiirron kustannusarvio on noin 110 000 euroa. Välitön toipuminen kasvojensiirto-operaatiosta vie 4–6 viikkoa. – Kuntoutuminen ja täysi toipuminen leikkauksesta kestää vuodesta kahteen, Lassus lisää.
  • Kasvojensiirron suurimmat riskit liittyvät siirteen hyljintään ja infektioihin. Kasvojensiirtoihin liittyvissä kuolemantapauksissa taustalla ovat olleet hyljintäreaktiot ja infektiot.