Eurofins on kansainvälinen konserni, jonka tavoitteena on olla kussakin maassa kahden suurimman toimijan joukossa. Suuruus ei ole itseisarvo, mutta se tuo tehokkuutta, osaamispääomaa sekä työkaluja laadun parantamiseen. Laadun vakiointi tulee volyymin kautta, samoin kyvykkyys pysyä mukana yhä kiihtyvässä globaalissa muutoksessa.

– Meillä oli valmis strategia ja tilaisuus kasvattaa markkinaosuutta. Tehdyillä yrityskaupoilla varmistimme koko Suomen kattavan palveluverkoston rakentamisen. Yhdistimme monta tunnettua pitkän linjan yhtiötä, joilla oli vahva, omista tarpeistaan muodostunut kulttuuri. Saimme uuden yrityksen nopeasti toimimaan, kiittelee Eurofins Environment Testing Finland -divisioonan maajohtaja Jari Hietala.

– Asiakkaat ovat ottaneet positiivisesti vastaan sen, että meillä on nyt paljon leveämmät hartiat, mutta asiakasta palvelee edelleen se sama tuttu henkilöstö. Voimme tarjota kaikki palvelut asiakkaan oman lähilaboratorion kautta. Ennen näytteitä saattoi mennä pohjoisesta etelään ja päinvastoin, jatkaa Eurofins Ahma Oy:n toimitusjohtaja Jani Kangas.

 

Kokonaispalvelua kaikille yrityksille

Eurofins palvelee nopeasti ja joustavasti lähellä asiakkaita yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Konsernin yritykset voivat nyt keskittyä omiin erikoisosaamisalueisiinsa. Tämä mahdollistaa aiheeseen perehtymisen niin syvällisesti kuin asiakas tarvitsee.

Eurofins Environment Testing -divisioonan yritykset tarjoavat laajan valikoiman erilaisia teollisuuden analyysipalveluja ja fysikaalisia mittauksia. Monialayrityskin saa kaikki tarvitsemansa palvelut samasta konsernista. Suurin osa testeistä tehdään Suomessa, ja Suomeen tulee myös Eurofinsin ulkomaisilta yksiköiltä esimerkiksi haitta-aineiden erikoisanalytiikkanäytteitä.

 

Volyymi parantaa laatua

Laboratorioissa keskittyminen tuo volyymietuja, jotka näkyvät paitsi tehokkuutena myös mittausten laatuna.

– Numerot sellaisenaan ovat vain numeroita. On tärkeää, että ne ovat oikein ja luotettavia, mutta on eri kysymys onko saatu numero hyvä vai huono ja täytyykö sen perusteella tehdä jotain. Pelkkä mittaaminen ei riitä, meillä on asiantuntemusta analytiikasta ja ymmärrämme mikä analyysituloksen merkitys on. Autamme asiakasta pohtimaan miksi tulos on sellainen kun on ja onko asiakkaalla tai ympäristöllä syytä huoleen, Jari Hietala sanoo.

– Osa asiakkaistamme ei kuitenkaan tarvitse apua tulosten tulkintaan, he ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita. On tärkeää ymmärtää mitä vaikutuksia tuloksilla on omaan prosessiin, summaa Eurofins Environment Testing Finland Oy:n toimitusjohtaja Outi Salonen.

 


 

Eurofins Environment Testing-divisioonaan kuuluvat yritykset:

  • Eurofins Ahma Oy on ympäristötutkimuksen ja velvoitetarkkailujen yrityspalvelulaboratorio.
  • Eurofins Environment Testing Finland Oy on ympäristöanalytiikan ja haitta-aineiden erikoisanalytiikan palvelulaboratorio.
  • Eurofins Labtium Oy palvelee kaivos-, metsä- ja energiateollisuuden analyysitarpeissa.
  • Eurofins Nab Labs Oy on teollisuuden on-site-käyttölaboratorio ja päästömittauksen palveluntuottaja.

Konsernin laboratorioverkostoon kuuluu yli 650 laboratoriota 45:ssa eri maassa työllistäen yli 45 000 henkeä. Suomessa Eurofinsin Environment Testing -divisioonassa työskentelee noin 400 henkilöä.