– Laki vaatii, että kaikilla verkkotoimijoilla on verkkotietojärjestelmä. Mutta onko tieto virheetöntä, tarkkaa ja ajantasaista? Työmaalla on voitu tehdä omia ratkaisuja, esimerkiksi kallio on kierretty sen sijaan että olisi louhittu. Hiljainen tieto täytyy saada näkyväksi ja dokumentoitua. Kun oikea tieto on helposti saatavilla, tehdään vähemmän turhaa työtä ja vältytään vahingoilta, painottaa Pöyry Finland Oy:n Vesi-liiketoimintayksikön johtaja Reijo Kuivamäki.

 

Säästöä montaa reittiä

Digitalisointi mahdollistaa tiedon jakamisen, analysoinnin, parempien päätösten tekemisen ja niukkojen resurssien allokoinnin sellaisiin kohteisiin, missä niitä kipeimmin tarvitaan. Verkostojen saneerauksen tarve on Suomessa suuri.

– Investointiin käytettävät rahat ovat helposti satakertaisia verkkotietojärjestelmän digitalisointiin verrattuna. Digitaaliset järjestelmät mahdollistavat ajantasaisen kunnossapitotiedon kaikille tiedon käyttäjille, Kuivamäki sanoo.

Kun verkkotietojärjestelmä on eheytetty ovat verkkopituudet oikeat, kaadot loogiset ja putki menee maan alla siellä ja siten miten se on piirretty. Digitaaliseen verkkotietojärjestelmään voidaan liittää kunnossapidon toimintoja ja sillä voidaan mallintaa verkostojen toimintaa.

Jo nyt useat eri toimijat tekevät yhteistyötä infratöiden aikataulutuksissa. Digitalisoinnin myötä tiedon jakaminen, esimerkiksi ’olemme menossa tietylle kadulle – onko joku muu kiinnostunut’, helpottuu entisestään.

 

Ammattitaitoista apua lähellä asiakasta

Pöyry tuntee asiakkaan arjen ja tarpeet. Rakennussuunnitelmien toimeksiannoissa tarvitaan uuden suunnitelman pohjaksi vanhat piirustukset sekä suunnitelmat. Tähän tarkoitukseen Pöyry on kehittänyt tehokkaan järjestelmän, jolla vanhat paperiaineistot saa-daan vietyä kustannustehokkaasti sähköisiksi.