Samalla direktiivi velvoittaa pankit avaamaan rajapintoja asiakkaiden tileille.

Direktiivin tavoitteena on mahdollistaa esimerkiksi uusien palveluntarjoajien toteuttamat tilitietopalvelut ja verkkokaupan yhteyteen syntyvät uudet maksutoimeksiantopalvelut.

– Direktiivin tarkoitus on saattaa sääntely vastaamaan markkinoilla tapahtunutta kehitystä. Se mahdollistaa myös uudet maksutavat ja uudet innovaatiot maksamisen saralla, kertoo Finanssivalvonnan lakimies Sanna Atrila.

 

Pankkitoiminta murroksessa

Uusi direktiivi velvoittaa pankit tekemään yhteistyötä maksutoimeksiantopalveluiden ja tilitietopalveluiden tarjoajien kanssa. Tällä hetkellä pankit tekevät yhteistyötä maksulaitosten kanssa sopimusperusteisesti, mutta direktiivin voimaantulon jälkeen yhteistyötä on tehtävä ilman sopimussuhdetta.

"Kaikissa pankeissa mietitään nyt, miten ne ovat itse jatkossa mukana markkinoilla."

– Pankit joutuvat nyt toteuttamaan rajapinnat, joiden avulla maksupalveluiden tarjoajat pääsevät asiakkaiden tileille joko tekemään maksutoimeksiannon käynnistämisiä tai tarjoamaan tilitietopalveluita, Atrila kertoo.

Kilpailu maksamiseen liittyvän liiketoiminnan alalla kovenee, kun pankkien ja nykyisten maksulaitosten lisäksi markkinoille tulee uusia palveluntarjoajia.

– Kaikissa pankeissa mietitään nyt, miten ne ovat itse jatkossa mukana markkinoilla. Minkälaisia palveluja ne tulevat tarjoamaan tai aikovatko ne esimerkiksi tarjota tilitietopalveluja asiakkaan muidenkin pankkitilien osalta, Atrila selventää.

 

Asiakkaan oikeudet keskiössä

Direktiivissä on ensisijaisesti kyse asiakkaan oikeudesta käyttää tarjolla olevia palveluja, ei kenenkään muun tahon oikeudesta.

– Kaikki perustuu asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen. Sääntely lähtee siitä, että suostumus yksilöidään, jolloin asiakas tietää täsmällisesti, mitä palveluntarjoaja saa tilillä tehdä, Atrila kertoo.

Palveluntarjoajien tunnistamisesta huolehtiminen on yksi pankkien tehtävä, kun ne luovat tilien avoimet rajapinnat. Palveluntarjoajan täytyy tunnistautua tilinpitäjäpankille, jolloin pankilla on aina tieto siitä, kuka käy tilillä katsomassa tilitietoja tai tekemässä maksutoimeksiannon.

– Pankeille ja uusille palveluntarjoajille säädetään rajapintojen toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Mitkään henkilötiedot tai arkaluontoiset maksutiedot eivät saisi päätyä ulkopuolisten tietoon, Atrila huomauttaa.