Tekoälysovellusten edelläkävijä Tieto Oyj on mukana luomassa älykkäämpää yhteiskuntaa kehittämällä maailmanluokan tekoälysovelluksia yli toimialarajojen. Datakeskeisen maailman mahdollisuuksia hyödyntämällä tehostetaan toimintoja koko yhteiskunnan tasolla.

– Tekoälyn ja koneoppimisen potentiaalin laajamittainen käyttöönotto luo arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Se on suurin yksittäinen tekijä sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia lisäävän älykkään yhteiskunnan luomisessa. Tekoäly auttaa analysoimaan dataa, päättelemään kaavoja ja optimoimaan elämän eri osa-alueita.

"Yhdessä tekemällä saamme tekoälystä ihmisen hyvinvointia palvelevan kumppanin.”

Rutiinitöiden automatisoituminen mahdollistaa työtehtävien nopeamman ja laadukkaamman hoitamisen. Tekoäly luo kestävämpää yhteiskuntaa myös edistämällä yhteistyötä ryhmien ja yksilöiden välillä, Tiedon datakeskeiset liiketoiminnot -yksikön johtaja Christian Guttmann listaa.

Tekoäly on jo täällä, mutta sen soveltamisessa ollaan vasta alkumetreillä.

– Tekoäly ja koneoppiminen ovat jo muuttaneet yhteiskuntaa, mutta tämä on alkusoittoa tulevasta. Seuraavan 20 vuoden aikana tekoäly tulee vaikuttamaan elämän jokaisella osa-alueella. Se tulee kytkeytymään arjen toimintoihin ja ratkomaan jokapäiväisiä haasteita ilman että edes huomaamme sitä, Guttmann ennakoi.

 

Tarve talenteille

Koko yhteiskuntaa mullistavaan muutokseen kytkeytyy myös pelkoja.

– Tekoäly tulee korvaamaan monia töitä, joka voi tuntua vaaralliselta. Samalla kehitys luo kuitenkin paljon uusia työpaikkoja ja tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia keskittyä rutiinihommien sijaan kiinnostavimpiin tehtäviin, Guttmann valottaa asian kääntöpuolta.

Toistaiseksi alan osaajille on enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

– Älykkäämmän yhteiskunnan kehittämiseen ja teknologian potentiaalin hyödyntämiseen tarvitaan uudenlaista osaamista. Erityisesti Pohjoismaissa asiantuntijoista on pulaa, meillä on vain kourallinen alan kehittäjiä. Pohjoismaisen kasvun näkökulmasta on oleellista, että pystymme houkuttelemaan ja sitouttamaan alan huippuja, Guttmann painottaa.

Tieto on kärkijoukossa kehittämässä koulutuksia datapohjaisen liiketoiminnan strategisen ymmärryksen ja käytännön osaamisen lisäämiseksi.

– Tavoitteenamme on luoda yhteistyössä päättäjien kanssa älykkäämpää yhteiskuntaa ja olla
asiakkaillemme johtava kumppani tekoälyn ja koneoppimisen edellyttämässä liiketoiminnan uudistamisessa.

 

Sääntelyä sopivassa suhteessa

Tekoälyn kehittyminen nostaa pintaan myös eettiset kysymykset.

– Tulevaisuuden tekoälyjärjestelmät ovat itseoppivia koneita, joilla voi olla kyky tulkita maailmaa kokonaan omalla tavalla.

Tarvitaan aktiivista pohdintaa siitä, kuka on vastuussa tekoälyn toiminnoista ja miten tekoälyä voidaan auttaa ymmärtämään filosofisia ja moraalisia kysymyksiä kuten vertaamaan riskejä hyötyihin sekä toimimaan ihmisten arvojen mukaisesti, Guttmann sanoo.

Alalla tarvitaan yhteisiä kansainvälisiä standardeja. Tieto toimii tiiviissä yhteistyössä päättäjien kanssa edistääkseen yhteiskuntaa ja liiketoimintaa palvelevan tekoälypolitiikan kehittymistä.

– Älykkäämmän yhteiskunnan kehittyminen vaatii vahvaa tekoälypolitiikkaa ja sen aikaansaaminen aktiivista kansainvälistä yhteisyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Yhdessä tekemällä saamme tekoälystä ihmisen hyvinvointia palvelevan kumppanin, Guttmann päättää.