Ohjelmistorobotiikka on ihmisen manuaalista työtä jäljittelevä työkalu, jonka avulla talous- ja palkkahallinnon aikaa vieviä rutiinitöitä voidaan automatisoida. Erona klassiseen automaatioon robotti toimii itsenäisesti ja on riippumaton taustalla olevista järjestelmistä, eikä siten tarvitse järjestelmäintegraatiota toimiakseen.

– Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan automatisoida sellaistakin tekemistä, joka yksittäisellä järjestelmällä ei ole mahdollista. Järjestelmä voi olla esimerkiksi liian vanhanaikainen tai monimutkainen automatisointiin. Ohjelmistorobotiikalla voidaan myös paikata yleisiin tarpeisiin kehitettyä ohjelmistoa vastaamaan omiin spesifimpiin tarpeisiin, kertoo taloushallinnon digitaalisiin palveluihin erikoistuneen Azets Insight Oy:n IT-johtaja Niklas Roitto.

Roiton mukaan investointi ohjelmistorobotiikkaan on useimmiten kannattava, jos organisaation ydintoiminnoissa on paljon toistuvia elementtejä, joiden automatisointi ei onnistu.

– Suomessa toimivilla pienyrityksillä on hyvät mahdollisuudet päästä ilman robottejakin automatisoituun taloushallintoon, mutta toiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä prosessit monimutkaistuvat ja robotin hyödyt maksavat investoinnin takaisin.

Robotista työyhteisön paras kaveri

Ohjelmistorobotti vähentää taloushallinnon työntekijöiden aikaa vieviä rutiinitöitä ja vapauttaa resursseja analysointia ja ongelmanratkaisua vaativiin tehtäviin.

– Robotti voi tehdä kaiken sen minkä ihminenkin, kunhan kyse ei ole monimutkaisesta päättelemisestä. Kun robotti hoitaa toistuvat ja vakiomuotoiset rutiinit, kuten raporttiajot, täsmäytykset, tiedon sisäänluvun ja tarkistukset, prosessit nopeutuvat ja ihmisen toiminnasta johtuvat inhimilliset virheet vähenevät.

– Robotiikka lisää asiakastyytyväisyyttä ja myös työhyvinvointia, kun vapautuvan ajan voi käyttää vaativampiin asiantuntijatehtäviin, Roitto kiteyttää.