1. Mistä lähteä liikkeelle, kun tunnistaa tarpeen oman liiketoiminnan digitalisointiin?

2. Miten toimia, kun jo tehdyllä liiketoiminnan digitalisoinnilla ei saada kaikkea mahdollista hyötyä liiketoiminnalle?

3. Minkälaisia yrityksiä te voitte parhaiten auttaa?

4. Mitä ratkaisuja/teknologioita te tarjoatte?

  • Fujitsu Finland Oy
  • Valamis Group Oy
  • MPY Palvelut Oyj
  • Rakettitiede Oy
  • Bonsky Digital Oy
Vesa Punkari johtaja, Midmarket, Fujitsu Finland Oy

1. Vaikka teknologiat mahdollistavat kehityksen on liiketoimintalähtöinen ajattelu alussa merkittävämpi suunnan näyttäjä. Yksittäisistä liiketoimintaprosesseista voi lähteä liikkeelle, jonka jälkeen päästään palveluihin ja laajemmin liiketoiminnan kehittämiseen tai uuden luomiseen. Liian suurta harppausta ei kannata tavoitella kerralla vaan edetä harkitusti ja ketterästi eteenpäin. Digitalisaatio on kehittymässä ekosysteemien aikaan, jossa arvon tuottaminen useiden toimijoiden verkostossa on laajamittaisempaa. Kannattaa siis panostaa kumppaneihin, joilla on kyky toimia yhteisissä ekosysteemeissä.

 

2. Kokeilukulttuuri ja fail fast ideologia auttavat ketterässä etenemisessä, jatkuvassa hyötyjen arvioimisessa ja oikein hyödynnettynä myös opettavat organisaatioita onnistumaan, joka on keskeistä jatkuvan kehityksen kannalta. Palvelumuotoilun keinoin voidaan yhdessä osaavan kumppanin kanssa edetä kohti tavoiteltuja hyötyjä. Yksin ei kannata ponnistella vaan valita kumppani, jolla on kyvykkyyttä kantaa yhteistä arvoa myös seksikkäältä tuntuneen projektin jälkeenkin.

 

3. Pääosa asiakkaistamme koostuu kotimaisista keskisuurista ja suurista yrityksistä. Julkisella sektorilla ja terveydenhuollossa Fujitsulla on johtava jalansija Suomessa ja yksityisellä sektorilla painopisteemme ovat valmistavan teollisuuden-, kaupan-, kuljetus- ja logistiikka- sekä finanssin toimialoissa.

 

4. Asiakkaidemme tarpeista ja tavoitteista johdetusti, Fujitsulla on markkinoiden laajin portfolio moderneista sovelluksista, palveluista ja tuotteista. Painopistealueitamme ovat pilvipalvelut, tekoäly, kyberturva sekä IoT, joiden avulla kehitämme sekä omia palveluitamme että asiakkaidemme liiketoimintaa. Microsoftin pitkäaikainen strateginen kumppanuus on luonut meille johtavan osaamisen pilvi- ja Azure kumppanina sekä kehittäjänä. Sovellusmodernisointi, -robotiikka (RPA) sekä data-analytiikka ovat tänään tehokkaita liiketoiminta-arvon rakentajia asiakkaidemme kanssa ja digialustoista ServiceNow toimittajana olemme edelläkävijöitä kansainvälisesti.

Lue lisää: fujitsu.com

Jussi Hurskainen toimitusjohtaja, Valamis Group Oy

1. Kannattaa aloittaa tarkentavalla konsultoinnilla, jossa alan asiantuntija auttaa tunnistamaan yrityskohtaiset tarpeet ja ehdottaa tarpeisiin sopivia teknisiä ratkaisuja. Kannattaa myös muistaa, että digitalisointi ei ole pelkästään prosessien digitalisoimista, vaan myös muutos työkulttuurissa. Työkalujen ohessa täytyy muistaa kehittää myös työntekijöitä.

 

2. Digitalisointi kannattaa toteuttaa iteratiivisesti, jolloin kokemusten pohjalta saadaan tietoa seuraavan vaiheen sisällöstä. Korjausliikkeitä on helpompi tehdä pienissä osissa ja asiantuntijaorganisaation avustuksella.

 

3. Kun puhutaan henkilöstön osaamisen hallinnasta ja uudelleenkoulutuksesta, suuret yritykset ja organisaatiot hyötyvät Valamis-oppimisympäristöstämme eniten. Henkilöstömäärän ollessa suuri, oppimisdataa kertyy enemmän, jolloin oppimisesta tulee paremmin mitattavaa ja tiedolla johtamisesta mahdollista.

 

4. Päätuotteemme on kansainvälisesti palkittu Valamis-oppimisympäristö. Valamiksen avulla yritykset pystyvät mittaamaan, kuinka osaamisen kehittyminen vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin ja kuinka oppimiseen tehdyt investoinnit kannattavat.

 

Lue lisää: valamis.com

Harri Takala digitalisaatiojohtaja, MPY Palvelut Oyj

1. On tunnettava liiketoimintaprosessi riittävän hyvin, jotta pystytään hahmottamaan millaiseen tarpeeseen ja minkä tyyppistä ratkaisua haetaan. Usein teknologialla lähdetään ratkaisemaan ongelmaa, joka on prosessissa. Se, että rikkinäinen asia saadaan toimimaan nopeasti ja
virheettömästi, ei poista perusongelmaa.

 

2. Useimmissa tapauksissa on tällöin joko valittu väärä teknologia tai tekniikan käyttöönotto on jäänyt puolitiehen. Täytyy palata prosessiin ja selvittää miten asiat toimivat, onko järjestelmä oikeasti sidottu prosessiin. Esimerkiksi ERP:iä käytetään vain kirjoituskoneena tiedon rekisteröintiin, ja toiminnan ohjaus tapahtuukin Excelissä tai ihmisen päässä. Mutta jos käytössä on tarpeeseen nähden väärä teknologia, silloin teknologia pitää vaihtaa.

 

3. Ongelmat ovat samanlaisia toimialasta riippumatta, oleellisempaa on yrityskoko, minkä kaliiberin ratkaisuilla ongelmia ratkaistaan. Asiakkaitamme ovat yritykset, joissa teknologian hyödyntäminen on kompleksista ja on laajojen verkostojen muodostamia teknologiaekosysteemejä. Yrityksiä, jotka haluavat oikeasti kehittyä, ja joissa teknologia on merkittävä osa liiketoimintaa.

 

4. Olemme asiakkaan digitalisaation kumppani, koordinaattori ja integraattori. Huolehdimme, että asiat menevät maaliin, tuemme asiakasta niissä asioissa, joissa asiakas tarvitsee apua ja varmistamme, että kumppaniverkosto ja toimittajat puhaltavat samaan suuntaan, jotta saadaan tuloksia aikaan ja konkreettisia hyötyjä tekemiseen. Me tuomme prosessiin muotoa, jäntevyyttä ja vetoapua.

 

Lue lisää: mpy.fi

Timo Aittoniemi toimitusjohtaja, Rakettitiede Oy

1. Ota yhteyttä, meille nämä asiat eivät ole rakettitiedettä. Usein asiakkaallamme on mietittynä strategia, jonka pohjalta suunnittelemme yhdessä oikean tavan lähteä liikkeelle – näin syntyy paras lopputulos. Ei ole järkevää syöksyä suin päin koodaamaan vaan edetä liiketoiminnan tarpeista lähtien. Digitalisointiin kannattaa varustautua hyvillä kysymyksillä, ei valmiilla vastauksilla.

 

2. Pilotti pitää suunnitella niin, että se ei muodostu riippakiveksi. Idea kannattaa validoida ennen kuin lähdetään syytämään rahaa kalliiseen tuotekehitykseen. Jos pilotti ei tuo hyötyjä, se on hyvä haudata ennemmin kuin myöhemmin. Yleisin neuvomme startupeille on, että kannattaa jatkaa excelin käyttöä vielä jonkin aikaa. Kun idea todetaan hyväksi, sitä on lähdettävä testaamaan viivytyksettä. Konsulttimme taikovat vaikeatkin ohjelmointihaasteet nopeasti valmiiksi.

 

3. Toimitamme erikoisosaamista ja suunnittelukykyä kaikenkokoisille asiakkaille, joiden haasteisiin valmiit ratkaisut eivät riitä ja joille on tärkeää saada samalta kasvolta niin kyky analysoida, ideoida kuin toteuttaa. Kokonaisuutena olemme enemmän kuin osatekijöiden summa: yhden toimialatuntemus on kaikkien käytössä.

 

4. Rakettitieteen kokeneilla konsulteilla on työkalupakissaan monia teknisiä taitoja ja ratkaisumalleja. Toimeksiantojen vaihtelu pitää jäkälän poissa ja näkemyksen myös teknisistä mahdollisuuksista laajempana kuin saman ratkaisun soveltaminen yhä uudestaan. Koska vastaukset liiketoiminnan digitalisoinnissa eivät ole helppoja, teknologiat eivät saa olla lähtökohta vaan mahdollisuuksien avaruus.

 

Lue lisää: rakettitiede.fi

Sami Kettunen toimitusjohtaja, Bonsky Digital Oy

1. Kannattaa olla yhteydessä Bonskyn kaltaisiin digitaalisen liiketoiminnan kehittäjiin. Me pystymme yhdessä asiakkaan kanssa tunnistamaan liiketoimintaa parhaiten tukevat digitaaliset palvelut. Lisäksi voimme osallistaa loppuasiakkaat palveluiden suunnitteluun ja pilotointiin ja siten varmistaa, että investointi tulee asiakkaiden käyttöön. Voimme yhdessä laatia roadmapin tulevien vuosien digitaalisen liiketoiminnan vaiheittaiselle kehittämiselle.

 

2. Tärkeää on ottaa asiakkaat mukaan palveluiden määrittelyyn ja testaukseen. Tällä varmistetaan, että projektit vastaavat heidän odotuksiaan ja niille löytyy käyttäjiä. Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Osa kehitystyötä on myös liiketoiminnan prosessien uudistaminen, jotta ne tukevat digitaalista liiketoimintaa. Lisäksi on hyvä huomioida, että asiakkaan koko palvelupolku tulee katettua erilaisilla digitaalisilla palveluilla ja
sisällöillä.

 

3. Olemme tehneet erilaisia digitaalisia ratkaisuita erityisesti teollisuuden toimijoille sekä tuotteiden maahantuontia tekeville yrityksille. Parhaimmillamme olemme toteuttaessamme monikanavaisia digitaalisia asiakaspalvelu- ja myyntiprosessien projekteja, joissa asiakaslähtöiset sisällöt ovat merkityksellisessä roolissa. Lisäksi projektitoteutuksemme aina integroidaan tiiviisti asiakkaiden olemassa olevaan tietojärjestelmäarkkitehtuuriin.

 

4. Teemme esimerkiksi B2B- ja B2C-tilausjärjestelmiä, tuotetiedonhallinnan (PIM) projekteja, laajoja verkkopalveluita sekä palveluväyläratkaisuita. Kaikissa projekteissamme asiakaslähtöiset sisällöt ja analytiikka ovat tiiviisti mukana.

 

Lue lisää: bonsky.com