• Keinotekoiset neuroverkot (Artificial Neural Networks): informaation prosessointiparadigma, jota inspiroivat biologiset hermojärjestelmät, kuten aivot.
  • Koneoppiminen (Machine Learning): koneelle opetetaan tietyn spesifin tehtävän suorittaminen ilman nimenomaista ohjelmointia.
  • Luonnollisen kielen prosessointi (Natural Language Processing): kyky käyttää, soveltaa, tunnistaa ja tuottaa ihmisten käyttämää kieltä.
  • Syväoppiminen (Deep Learning): koneoppimisen osa-alue muodostuu algoritmeista, jotka mahdollistavat ohjelmiston itseoppimisen tehtävien suorittamiseksi.
  • Tekoäly (Artificial Intelligence): ihmisaivojen toiminnan jäljittelemistä tietokoneympäristössä.

Syväoppiminen, syvät neuroverkot, digitaaliset palvelut, luonnollisen kielen prosessointi, puheentunnistus, kuvantunnistus, hyperspektrikuvantaminen, konenäkö, dronet ja robotiikka sekä niiden yhdistäminen 5G:hen, IoT:hen, lohkoketjuteknologiaan, virtuaalitodellisuuteen ja kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn muuttavat tulevaisuuden työtä ja liiketoimintatapoja. Teollisuus 4.0:ssa tekoäly on keskeisessä roolissa.

Tekoälyä käytetään laajasti eri yhteiskunnan aloilla muun muassa markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, pankki- ja finanssialalla, terveydenhuollossa, koulutuksessa, infrastruktuurissa, liikenteenohjauksessa, turvallisuudessa, ympäristömonitoroinnissa ja peliteollisuudessa. Neuroverkkoja käytetään muun muassa kuvan- ja puheentunnistuksessa, konenäössä, kielenkääntäjissä, peleissä ja lääketieteellisissä diagnooseissa.

Teknologiateollisuudessa käytetään yhä enenevissä määrin tekoälyä, sillä yritykset siirtyvät laitetoimitusten lisäksi myymään asiakkailleen myös palveluitaan.

 

Tekoälystä ja kognitiivisesta teknologiasta tulee työntekijän avustaja, ei korvaaja

Tekoälyn avulla ymmärrystä voidaan ulkoistaa. Koneiden älykkyyden parantuessa ne käyttävät syväoppimista ymmärtääkseen ihmiskunnan kollektiivista tietoa. Jatkuvasti mukana olevat henkilökohtaiset avustajat voivat auttaa monimutkaisissa ja jopa moraalisesti vaikeissa päätöksentekotilanteissa. Älykkäät henkilökohtaiset avustajat oppivat kunkin henkilökohtaisista päätöksentekotyyleistä ja auttavat parantamaan päättelytaitojamme.

Kognitiivinen teknologia mahdollistaa uudenlaisen ihmisen ja tietokoneen välisen yhteistyön. Kognitiivisesta systeemistä muodostuu älykäs alusta, jossa tekoäly on keskeinen elementti. Käytön myötä järjestelmä antaa entistä osuvampia vastauksia ja lopulta niiden tarkkuus on jopa asiantuntijoita korkeampi, mutta samalla ihmisen asiantuntemus kasvaa ja skaalautuu.