Pohjolan Liikenteen toimitusjohtaja Heikki Alanko kertoo alan havahtuneen siihen, että lisäpalveluita tarvitaan, jotta asiakkaat olisivat valmiita siirtymään yksityisautoiljoista joukkoliikenteen käyttäjiksi.

– Joukkoliikenteen mahdollisuus nostaa omaa painoarvoaan riippuu ennen kaikkea kolmesta tekijästä. Ensimmäinen niistä on tarjonnan määrä eli tarjontaa täytyy olla niin paljon, että ilman omaa autoa oikeasti pärjää. Toinen kysymys on hinta ja kolmas on mielikuva julkisesta liikenteestä oikeana ja haluttuna vaihtoehtona, Alanko summaa.

Suurissa kaupungeissa tarjontaa on jo paljon ja hintakin on kohtuullinen, koska liikenne on julkisesti tuettua. Markkinaehtoisesti toimivan kaukoliikenteen tilanne on haastavampi. Nyt siellä on käynnissä hintasota, joten kuluttajat ovat saaneet nauttia runsaasta tarjonnasta ja halvoista hinnoista. Se onkin lisännyt matkustusmääriä, mutta on johtanut alalla kannattavuusongelmiin.

 

Parempaa palvelua

Liikenneyritykset panostavat nyt verkkokaupan kehittämiseen. Verkkokaupan toivotaan tuovan kuluttajille mahdollisuuden etsiä yksittäisten matkojen lisäksi matkakokonaisuuksia. Suunnitteilla on paljon kysytty polkupyöräpaikka ja mahdollisuus varata istumapaikka etukäteen. Alanko kertoo yrityksensä pohtineen erityisesti matkustajien ajankäyttöä.

– Pyrimme lisäämään linja-automatkailun houkuttelevuutta ajanvietepalveluilla. Tarjolla on nykyään paljon muutakin kuin maisemien katselua, kuten nettiyhteys. Lentokenttävuoroilla tiedotetaan saapuvista ja lähtevistä lennoista ja pikavuoroilla voi seurata matkan etenemistä reaaliakaisesti, Alanko kuvailee.

Erilaiset lisäpalvelut ovat Alangon mukaan alue, jotka herättävät suurta mielenkiintoa, koska palveluiden uskotaan lisäävän matkustajien halukkuutta valita linja-auto oman auton sijaan. Pohjolan Liikenne etsii uusia palvelumuotoja keräämällä tietoa omien palveluidensa käytöstä.

– Keräämme myös asiakkailta palautetta ja olemme saaneet siten uusia ideoita, miten palveluita voisi kehittää, Alanko kertoo, mutta pitää tarkemmat suunnitelmat vielä salaisuutena.

 

Keliseuranta parantaa joukkoliikenteen turvallisuutta

Digitalisaation uskotaan tuovan lisää turvallisuutta liikenteeseen. Tällä hetkellä linja-autoissa kokeillaan uutta digitaalista keliseurantaa.

– Liikenteessä olevat linja-autot keräävät tietoa keliolosuhteista. Tämä on tärkeä lisä turvallisuuteen, kun linja-autojen kuljettajat saavat etukäteen varoituksen esimerkiksi liukkaasta pysäkistä tai muista vaikeista olosuhteista, Alanko kertoo.

Digi-innostuksen keskellä on kuitenkin syytä muistaa laitteiden sisältämät epävarmuustekijät.

– Entä jos dataliikenteessä tulee katkos ja hälytysjärjestelmä ei toimi? Erilaisten apuvälineiden lisääntyessä on tärkeä muistaa, että kuljettaja tekee lopulta kaikki päätökset.

Digitalisaation ja erilaisten apujärjestelmien lisääntyessä vaatimustaso kuljettajia kohtaan vain kasvaa, Alanko huomauttaa.

Tulevaisuuden visioissa siintävät kuitenkin myös robottibussit, joiden ohjaamiseen ei tarvita kuljettajaa. Muutama on jo koekäytössä.

– Ajatus tuntuu utopistiselta, mutta utopistiset ideat tuppaavat toteutumaan, Alanko tuumaa.